Artikler

Utgave 8 2016

Sørøya - den grønne utpost mot nord

Birger Løvland Sørøya -den grønne utposten mot nord . BIRGER LØVLAND Fastlege, Løkkegården legesenter i Ski e fem foregående somrene hadde vi bare å kjøre med b…

Birger Løvland

Utgave 8 2016

Nærare deg min død

John Nessa Nærare deg, min død . JOHN NESSA Fastlege og kommuneoverlege i Hjelmeland. 1. amanuensis, Institutt for global helse ved Universitetet i Bergen et va…

John Nessa

Utgave 8 2016

Konvoluttene

Dag Thelle Konvoluttene . DAG THELLE Professor emeritus, avd. for biastatistikk Universitetet i Oslo «Flight cancelled. Fully booked. No reser.vations». Den bas…

Dag Thelle

Utgave 8 2016

En betydningsfull reise i mitt arbeidsliv. En reise i mine hjemlige trakter som jeg aldri vil glemme.

Grethe Fosse En betydningsfull reise i n En reise i mine hjemlige trakter sa . GRETHE FOSSE Kommuneoverlege, helse.stasjonslege, legevaktlege. Radøy kommune E n…

Grethe Fosse

Utgave 8 2016

Sjelefred og klosterliv

Kjersti Helen Follesø Sjelefred og klosterliv . KJERSTI HELEN FOLLESØ Kommuneoverlege, Bømlo kommune interen 1979/80 var jeg medisinstu. dent, 21 år, og ferdig …

Kjersti Helen Follesø

Utgave 8 2016

En reise til selvstendighet. Sammen

Helen Brandstorp En reise til selvstendighet. . HELEN BRANDSTORP Leder, Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSOM, Tromsø et gir god mening å snakke om livet D…

Helen Brandstorp

Utgave 8 2016

Sons of Somalia? En betydningsfull reise

Jan Schille Sons of Somalia? En betydningsfull reise . JAN SCH ILLE Fastlege og kommuneoverlege i Bokn kommune atoen klarar eg ikkje ta igjen, og neppe Dvisste …

Jan Schille

Utgave 8 2016

Guatemala 1967

Gjertrud Lødøen Guatemala, 1967 . GJERTRUD LØDØEN Fastlege og kommunelege i Bærum DEN SPESIELLE REISEN }:{ TEMA ILLUSTRASJONSFOTO URS FLUEELER /SCANDINAVIAN STO…

Gjertrud Lødøen

Utgave 8 2016

En betydningsfull reise

Harald Bjarne Hellesen En betydningsfull reise . HARALD BJARNE HELLESEN Kommuneoverlege, sand kommune jære leser, «Betydningsfull reise» er en god beskrivelse a…

Harald Bjarne Hellesen

Utgave 8 2016

Leder: Den spesielle reisen

Mona Søndenå Den spesielle reisen En reise kan være så mangt; vi kan reise i nære eller fjerne strøk, på ferie eller i jobb. Det kan være en kort.varig utflukt …

Mona Søndenå

Utgave 8 2016

Titanics omen

Bjørn Nicolaisen Titanics omen . BJØRN NICOLAISEN Fastlege og spesialist i allmennmedisin, Nidaros legekontor DA, Trondheim ølgene slo meterhøye opp mot bau. Bg…

Bjørn Nicolaisen

Utgave 8 2016

Namaste - «lyset i meg hilser lyset i deg»

Hilde Beate Gudi Namaste 'Lyset i meg hilser lyset i deg' . HILDE BEATE GUDIM Skui legekontor, Bærum et intervju i Utpostens 'dobbelttime' i I 2009, i en samtal…

Hilde Beate Gudi