Akuttmedisin

Utgave 2 2022

Gjennomføring av akuttmedisinsk samtrening i seks kommuner

Akuttmedisin Gjennomføring av akuttmedisinsk samtrening i seks kommuner Siden 2001 har tverrfaglige team trent akuttmedisinsk simulering etter Bedre og Systemat…

Olav Langedrag Fjære, Gry Elise Amundsen Albrektsen, Anette Fosse, Torben Wisborg, Erik Zakariassen

Utgave 2 2022

Prehospital smertelindring i alpinbakken

Akuttmedisin Trysil: Prehospital smertelindring i alpinbakken «Give him the green whistle and call the ambulance!», sa helten i Bondi Beach. Penthrox, også kjen…

Hanna Rydlöv

Utgave 2 2022

Hva kan legestudenter lære om kommunal akuttplass i en utkantkommune?

Akuttmedisin Hva kan legestudenter lære om kommunal akuttplass i en utkantkommune? Legeutdanningen har nødvendigvis skjedd ved at studentene har reist til et un…

Kjell Gunnar Skodvin

Utgave 6 2020

Rørosprosjektet (Helsevaktbilen)

Akuttmedisin Rørosprosjektet (Helsevaktbilen) Kommune og helseforetak har i fellesskap ansvar for en forsvarlig helseberedskap, og skal sammen sikre koordinerte…

Helge Lund, Lars Olav Mehl, Hege Liljedahl, Per Christian Juvkam

Utgave 3 2020

Kan legestudenter lære akuttmedisin i en kommune?

Akuttmedisin Kan legestudenter lære akuttmedisin i en kommune? En skarp, repeterende lyd trenger gjennom rommet fra helseradioen, skjermen blinker rødt for alar…

Kjell Gunnar Skodvin

Utgave 3 2020

Første-BEST: Et nasjonalt nettverk for akuttmedisinsk samtrening

Akuttmedisin Første-BEST: Et nasjonalt nettverk for akuttmedisinsk samtrening Vi har startet et nettverk for akuttmedisinsk samtrening utenfor sykehus. Målet me…

Magnus Hjortdahl

Utgave 3 2020

HLR og førstehjelp: Øvelse gjør mester

Akuttmedisin HLR og førstehjelp: Øvelse gjør mester Befolkningen har legitime forventninger til at leger og helsepersonell har nødvendige ferdigheter innen hjer…

Terje M. Halvorsen

Utgave 5 2017

Legevaktutrykking ved raud respons – skal, skal ikkje?

Akuttmedisin Legevaktutrykking ved raud respons - skal, skal ikkje? Etter akuttmedisinforskrifta si § 6 skal legevaktene i Noreg organisera seg slik at dei skal…

Sverre Rørtveit