Prosjekt

Utgave 4 2023

SKIL – fra legekontor til legetjenester

Prosjekt SKIL - fra legekontor til legetjenester Hvordan dialog skaper en bedre helsetjeneste Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) ble omdannet til en stifte…

Nicolas Øyane

Utgave 4 2023

Fra attesthysteri til forsvarlig og hensiktsmessig attest- og erklæringsarbeid

Prosjekt Fra attesthysteri til forsvarlig og hensiktsmessig attest- og erklæringsarbeid Det har vært en betydelig økning i mengden attester og erklæringer det f…

Knut Berglund

Utgave 3 2023

Prosjektet som reduserte forskrivning av vanedannende legemidler

Prosjekt Prosjektet som reduserte forskrivning av vanedannende legemidler Forskriving av vanedannende legemidler er en kompleks arbeidsoppgave i allmennpraksis.…

Muhunthan Navaratnam

Utgave 6 2022

Hvordan opplever ALIS-Vest veilederrollen?

Prosjekt Hvordan opplever ALIS-Vest veilederrollen? Illustrasjonsfoto: Colourbox Olav Thorsen Spesialist i allmennmedisin. Leder for Allforsk, forskningsgruppe …

Olav Thorsen, Dag Husebø

Utgave 5 2022

Kvalitet på veiledning av spesialistkandidater i allmennmedisin

Prosjekt Kvalitet på veiledning av spesialistkandidater i allmennmedisin Illustrasjonsfoto: Colourbox Olav Thorsen Spesialist i allmennmedisin. Leder for Allfor…

Olav Thorsen, Dag Husebø

Utgave 1 2022

Helseskader etter ikke-medisinsk bruk av anabole steroider – utredning og behandling

Prosjekt Helseskader etter ikke-medisinsk bruk av anabole steroider - utredning og behandling Bruk av anabole steroider for å bygge kropp og styrke kan føre til…

Utgave 1 2022

Hvordan kan vi oppdage demens før det er for sent?

Prosjekt Hvordan kan vi oppdage demens før det er for sent? Et intervju med dr. Ira Haraldsen, leder av AI-Mind prosjektet Når en person utvikler tidlige tegn p…

Utgave 7 2017

Hva ALIS-VEST er og kan være

Prosjekt Hva ALIS-VEST er og kan være ALIS-VEST-prosjektet er en av flere store satsinger på utdanningsstillinger i allmennpraksis. Denne artikkelen forklarer h…

Helen Brandstorp