Innhold nummer 2/2021

Leder

Inga Marthe Grønseth

Hva er kunnskap?

Utpostens dobbelttime

Veileder og stayer

Allmennmedisinske utfordringer

Silje Bruland Lavoll Åse Haugstvedt

‘Jeg vil testes for alt, doktor!’

Selvtesting

Sunniva Sæbø Tonje Braaten Lisa Tangnes Leeves Siri Kristoffersen Astri Medbø

Selvtesting av klamydia hos studenter på Universitetet i Tromsø

Legevakt

Knut Cotta Schønberg Peter Prydz Peter Prydz

Luster-modellen – en måte å sikre stabilitet i de minste kommunene?

Rapport

Torgeir Fjermestad

Fastlegers henvisninger til annenlinjetjenesten

Forskningsnettverk

Stein Nilsen Bjørn Bjorvatn Espen Saxhaug Kristoffersen

PraksisNett – status etter tre år

Koronasituasjonen

Therese Renaa

Et pusterom i en travel hverdag

Eva Muriel Kibsgaard Nordberg

Trøtt av pandemi? Jeg også!

Mariann Eintveit Lie

Rolleforståelse under pandemi sett med kommunelegens briller

Unni Gopinathan

Pandemi i teori og praksis sett med FHI-briller

Tilsynssaker

Lisbeth Homlong

Tilsynssaker fra allmennpraksis og legevakt. En oversikt .

Medisinsk historie

Arild Aambø

Læstadius – og hans innsats mot alkoholmisbruk blant samene

Bokanmeldelse

Eli Berg

Utfordrende perspektiver

Eli Berg

Hva med de enslige mindreårige?

Eli Berg

En helhetlig tilnærming

Faggrupper

Harald Sundby

Faggruppe for klinisk kommunikasjon

Legen leser

Hva leser Njål Flem Mæland?

RELIS

Line Buan Terje Nilsen

Kalsitoningenrelatert peptid (CGRP)-antagonister mot migrene – hva vet vi nå?

Lyrikkstafetten

Kristin Eide

Gleden, styrken og svakheten