Velkommen til Utposten!

Blad for allmenn- og samfunnsmedisin 

«Vårt mål er å formidle kunnskap, bidra til debatt og inspirere allmennleger og samfunnsmedisinere i deres virke»

Abonner

  • Utposten har et blikk på helsetjenesten fra førstelinje og fra periferien

  • Utposten setter fokus på helsetjenestens utfordringer og prioriteringer

  • Utposten setter helsetjenesten inn i et filosofisk perspektiv

  • Utposten presenterer lærerike kasuistikker og nyttige tips til praksis

  • Utposten presenterer forskning og kvalitetsutviklingsprosjekter forankret i primærhelsetjenesten