Innhold nummer 1/2021

Leder

Kari Thori Kogstad

Jorda renner, bygda blør

Utpostens dobbelttime

Det handler om fru Hansen!

Allmennmedisinske utfordringer

John Fredrik Askjer Per Kristian Hilden Anne Kveim Lie

Helsepersonells vurderinger

Infeksjonssykdommer

Magne Nylenna Erlend Hem

Fra kolera til korona

Legeforeningen

Marit Hermansen

Vi gir oss aldri!

Etikk

Svein Aarseth

Hva kan aksepteres fra leder i Rådet for legeetikk i offentlig debatt?

Folkehelse

Njål Flem Mæland

Sakene som ikke havner hos fylkeslegen

Prisutdeling

Lisbeth Nilsen

Lederpris til allmennmedisinsk ‘gartner og resepsjonist’

Betraktning

Ingvild Vatten Alsnes

Lege – hvorfor blir vi det?

Koronasituasjonen

Grethe Fosse Kristjan Einarsson

Hvordan hindre bedrifter fra å stenge?

Studie

Lisbeth Nilsen

Angst og depresjon har en nevrohormonell fellesnevner med urininkontinens

Samhandlingsreformen

Hans Knut Ottestad

– Hva er de underliggende årsakene?

Kollegahjørnet

Ulla Randen

Den norske patologforening

Faggrupper

Bente Thorsen

Faggruppe for samhandling

Ingjerd Helene Jøssang

Faggruppen medisinsk uforklarte plager og symptomer, MUPS

Medisinsk historie

Magne Nylenna  Camilla Stoltenberg

Eilert Sundt og samfunnsmedisinsk arbeid

Bokanmeldelse

Eli Berg

Obligatorisk lesning

Eli Berg

En spennende utfordring

Eli Berg

Hjelp til større trygghet

Eli Berg

Et oppslagsverk

Legen leser

Hva leser Kirsti Malterud?

RELIS

Guttorm Raknes Terje Nilsen

Husk at legemidler kan gi søvnløshet

Lyrikkstafetten

Marie Sollie Slaattebræk

Dette kan vi ramme inn