Helseatlas

Utgave 3 2018

Likeverdige spesialisthelsetjenester for eldre?

Presentasjon av Eldrehelseatlas for Norge, 2013-15 En likeverdig helsetjeneste er en overordnet helsepolitisk målsetting i Norge. Eldrehelseatlas for Norge besk…

Vibeke Lund Pettersen

Utgave 3 2018

Kartlegger behandlingen av kolspasienter

I Helseatlas kols har Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) blant annet kartlagt bruk av spirometri, anbefalt type ventilasjonsstøtte, akuttinnl…

Linda Leivseth, Vibeke Lund Pettersen