Helseatlas

Utgave 3 2018

Likeverdige spesialisthelsetjenester for eldre?

Helseatlas Likeverdige spesialisthelsetjenester for eldre? Presentasjon av Eldrehelseatlas for Norge, 2013-15 En likeverdig helsetjeneste er en overordnet helse…

Vibeke Lund Pettersen

Utgave 3 2018

Kartlegger behandlingen av kolspasienter

Helseatlas Kartlegger behandlingen av kolspasienter I Helseatlas kols har Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) blant annet kartlagt bruk av spi…

Linda Leivseth, Vibeke Lund Pettersen