Behandling

Utgave 2 2023

Pasienter med mild og moderat kne- og hofteleddsartrose skal behandles i primærhelsetjenesten

Behandling Pasienter med mild og moderat kne- og hofteleddsartrose skal behandles i primærhelsetjenesten Forekomsten av artrose i kne- og hofteledd er stadig øk…

Inger Holm

Utgave 6 2022

Fastlegenes rolle i utredning og behandling av insomni

Behandling Fastlegenes rolle i utredning og behandling av insomni Artikkelen setter søkelys på utredning og behandling av insomni i allmennpraksis. Ettersom ins…

Bjørn Bjorvatn

Utgave 4 2022

Behandling av vitamin B12-mangel

Behandling Nye retningslinjer: Behandling av vitamin B12-mangel Hvordan stiller du diagnosen vitamin B12-mangel? Er det alltid tilstrekkelig med peroral substit…

Marte Kvittum Tangen, Helle Borgstrøm Hager, Emil Nyquist

Utgave 4 2022

Beslutningsstøtte ved muskel- og skjelettsmerter

Behandling Beslutningsstøtte ved muskel- og skjelettsmerter Behandling av muskel- og skjelettplager i allmennpraksis kan være vanskelig og tidkrevende. Ved NTNU…

Lars Christian Naterstad Lervik, Ingebrigt Meisingset, Ottar Vasseljen

Utgave 4 2022

Legevaktutviklingen i Nord-Trøndelag 2000–22

Behandling Legevaktutviklingen i Nord-Trøndelag 2000-22 Interkommunale legevaktordninger erstattet utover 2000-tallet de kommunale legevaktene. Begrunnelsen var…

Maria Kristina Gravbrøt Mona

Utgave 5 2021

Utfordringer og muligheter

Behandling Behandling av mild til moderat psoriasis Utfordringer og muligheter Psoriasis er en autoimmun sykdom som rammer cirka to prosent av befolkningen og o…

Christian Anker

Utgave 5 2021

Familiær hyperkolesterolemi kan gi tidlig hjerteinfarkt

Behandling Familiær hyperkolesterolemi kan gi tidlig hjerteinfarkt I Norge har 1 av 200-300 personer familiær hyperkolesterolemi. Det er en arvelig tilstand som…

Marianne Klevmoen

Utgave 5 2020

Overbehandler og feilbehandler korsryggpasienter

Behandling Overbehandler og feilbehandler korsryggpasienter For mange ryggpasienter får medisiner og opereres. Det til tross for at et stort antall internasjona…

Irene Mårdalen