Artikler

Utgave 4 2016

Eldre blir syke av dårlig tannhelse.

Kjersti Elisabeth Carlsen Eldre blir syke av . KJERSTI ELISABETH CARLSEN• lnformosjonsmedorbeider Oet odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo I dag beholde…

Kjersti Elisabeth Carlsen

Utgave 4 2016

Leder: Behov for en reorientering

Dag-Helge Rønnevik LEDER I Behov Jor en reorientering? Den salutogene modell handler om å få økt trivsel og selvopplevd helse gjennom å mestre stress og påkjenn…

Dag-Helge Rønnevik

Utgave 4 2016

Brev til legen min: Å ha en spiseforstyrrelse

Nina Knagenhjelm Når Primærmedisinsk uke arrangeres i Oslo i slutten av oktober, skjer det under de maritime metaforers fane. Hva er vel da mer naturlig enn å s…

Nina Knagenhjelm

Utgave 4 2016

RELIS: Irritabel tarmsyndrom (IBS)

Henning Økland RELIS Nord-Norge Sør-Øst Tlf. 77 64 58 90 Tlf. 23 07 55 00 (f)RELIS WWW.ff?lls.no Midt-Norge Vest Tlf. 72 82 91 00 Tlf. 55 97 53 60 Irritabel tar…

Henning Økland

Utgave 4 2016

Digitaliserte dødsmeldinger skal gi bedre informasjonsflyt

Tom Sundar og Dag-Helge Rønnevik Digitaliserte dødsmeldinger skal gi bedre informasjonsflyt . FHI.NO I TOM SUNDAR I DAG-HELGE RØNNEVIK• urpostensredaksjon Dagen…

Tom Sundar og Dag-Helge Rønnevik

Utgave 4 2016

PMU 2016 - er i rute.

Tom Sundar Når Primærmedisinsk uke arrangeres i Oslo i slutten av oktober, skjer det under de maritime metaforers fane. Hva er vel da mer naturlig enn å si: Vel…

Tom Sundar

Utgave 4 2016

Tilfeldig møte - klare erindringer.

Kjeld Malde Tilfeldig møte -klare erindringer ALLE HAR VEL OPPLEVD et tilfeldig møte som setter varige spor. T eg har flere slike opplevelser. En av disse var d…

Kjeld Malde

Utgave 4 2016

Ukas pasient - hodepine

Simon Kildal UKAS PASIENT Hodep Notat fra konsultasjon: «Har vært plaget med hodepine (bånd rundt hodet), vondt i nakken, svimmelhet, kval.me, vondt i kjeven og…

Simon Kildal

Utgave 4 2016

Lyrikkstafetten: «Åpent sind og undren...»

Torstein Risør LYRIKKSTAFETTEN I den lyriske stafetten vil vi at kolleger skal dele stemninger, tanker og assosiasjoner rundt et dikt som har betydd noe for dem…

Torstein Risør

Utgave 3 2016

NAV Hedmark - Skjerpet aktivitetskrav - redusert sykefravær

Ragnhild Jordet ANTIBIOTIKABRUK mennpraksis brukes 60 prosent mot LVI. Derfor er det her vi har mest å hen.te på å redusere bruken og å bruke rett førstevalg hv…

Ragnhild Jordet

Utgave 3 2016

Upostens dobbelttime: Rydd plass til legevakten, folkens - Jesper Blinkenberg intervjuet av Jannike Reymert

Jannike Reymert UTPOSTENS DOBBELTTIME I Rydd plass til leg. Jesper Blinkenberg . 1NTERvJuET Av JANNIKE REYMERT Mange kvier seg for legevakt.-T eg har alltid lik…

Jannike Reymert

Utgave 3 2016

Overdiagnostikk, krokodiller og sardiner

Eivind Meland Overdiagnostikk, kroko . EIVIND MELAND• Instituttfor global helse og samfunnsmedisin, UiB Artikkelen setter overdiagnostikk-fenomenet i sammenheng…

Eivind Meland