Helseprogram

Utgave 2 2023

Primær HPV-testing til alle, men cytologi er fortsatt viktig

Helseprogram Primær HPV-testing til alle, men cytologi er fortsatt viktig Livmorhalsprogrammet har som mål å identifisere behandlingstrengende celleforandringer…

Ameli Tropé, Birgit Engesæter, Kjersti Marie Lyche

Utgave 1 2023

Endring i Livmorhalsprogrammet – yngre kvinner testes nå for HPV

Helseprogram Endring i Livmorhalsprogrammet - yngre kvinner testes nå for HPV HPV-test har nå erstattet cytologi som primær screeningtest for alle kvinner mello…

Kjersti M. Lyche