Noklus

Utgave 1 2019

Laboratoriefaglig løft for hjemmetjenesten

Det er stor laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten, men kvaliteten bør bli bedre. En kartlegging utført av Noklus viser at ansatte ikke har fått tilstrekkelig …

Marit Steinsund, Siri Fauli, Linda Ophaug

Utgave 5 2017

Noklus Praksisprofil

- nyttig for legekontor og smågruppe Noen leger rekvirerer mange laboratorieprøver, andre færre. Årsaken til denne variasjonen er sammensatt, og både rent fagli…

Geir Thue, Line Agledal, Wenche Iren Bjelkarøy