IKT

Utgave 6 2022

Bivirkningssøk ved polyfarmasi

IKT Bivirkningssøk ved polyfarmasi Polyfarmasi øker risikoen for bivirkninger og interaksjoner. I journalsystemene varsles forskriver om mulige interaksjoner, b…

Bente By Jansen, Alexander Wahl

Utgave 5 2022

Min digitale reise

IKT Min digitale reise Høsten 2018 begynte jeg i Direktoratet for e-helse som «Lege til Én innbygger - én journal». Utlysningen fristet med «å utvikle og innfør…

Eivind A. Wik

Utgave 5 2022

Har du hørt om KOBLE?

IKT Har du hørt om KOBLE? For snart ett år siden ble det lansert et nytt oppslagsverk for dosering av legemidler til barn i Norge. Oppslagsverket har fått navne…

Helene Grytli , Cathrine Kjeldby-Høie, Arna Teigen, Margrete Einen, Thomas Halvorsen

Utgave 6 2019

Ny digital dødsmelding er klar til bruk

IKT Ny digital dødsmelding er klar til bruk Etter mange års arbeid er en elektronisk løsning for melding av dødsfall og dødsårsak nå klar til bruk. Legene treng…

Marianne Sørlie Strøm, Åsa Otterstedt, Anne Gro Pedersen, Petur B. Juliusson