Artikler

Utgave 5 2016

Fastlegers prosedyrekompetanse - en dårlig utnyttet ressurs?

Øyvind Vesterfjell Fastlegers prosedyrekom -en dårlig utnyttet ressurs? . ØYVIND VESTERFJELL• Fastlege, Heimdal Medisinske Senter, Trondheim Vil økt oppmerksomh…

Øyvind Vesterfjell

Utgave 5 2016

Ti råd for den gode erklæringen

Njål Flem Mæland Ti råd for den gode . NJÅL FLEM MÆLAND• Fastlege Hallset legesenter. Universitetslektor NTNU. Rodgivende lege NAV Sør-Trøndelag Mange har nok e…

Njål Flem Mæland

Utgave 5 2016

Akuttmedisinsk trening i Alta

Magnus Hjortdahl Akuttmedisinsk trening i MAGNUS l:IJ ORT OAH L • Ph.d-stipendiat Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uit Norges arktiske uni1versitet og allmen7g…

Magnus Hjortdahl

Utgave 5 2016

Rapport fra WONCA EUROPE - København juni 2016

Trygve Skonnord Rapport fra WONCA Eur . TRYGVE 5 KD NN DR D • Fastlege ved Re legegruppe, Revetal, og PhD-stipendiat ved Avdeling for allmennmedisin, Univ. i Os…

Trygve Skonnord

Utgave 5 2016

Nasjonal PKO-konferanse

Dag Helge Rønnevik Nasjonal PKO-konferanse . DAG-HELGE RØNNEVIK• urpostensredaksjon Praksiskonsulentordningen lever i beste velgående, skal vi tro opp. møtet og…

Dag Helge Rønnevik

Utgave 5 2016

Allmennmedisinske utfordringer: CRP-testen - Nyttig for å redusere unødig antibiotikabruk?

Hasse Melbye ALLMENNMEDISINSKE UTFORDRINGER Utposten publiserer artikkelserien under denne fellesbetegnelsen Vi ønsker å sette søkelys på felter av allmennmedis…

Hasse Melbye

Utgave 5 2016

Kan benzodiazepiner øke risikoen for demens?

Ingrid Castberg Kan benzodiazepiner øke risikoen for demens? . ING RID (AST BERG• Overlege Ph.O Psykisk helsevern Avdeling Østmarka, Seksjon øya Til tross for a…

Ingrid Castberg

Utgave 5 2016

Leder: Mellom byråkraten og brukeren

Badboni El-Safadi LEDER I Mellom byråkraten og brukeren Fastlegen bruker tid på å utrede og henvise pasienter til ulike instanser etter behov. Men for mange fas…

Badboni El-Safadi

Utgave 5 2016

RELIS – Osteoporosemidler

RELIS Nord-Norge Sør-Øst Tlf. 77 64 58 90 Tlf. 23 07 55 00 (f)RELIS Midt-Norge Vest Tlf. 72 82 91 00 Tlf. 55 97 53 60 Osteoporosemidler Brudd gir økt sykelighet…

Utgave 5 2016

Overforbruk av labratorieprøver - riktigere bruk

Arne Aarflot Overforbruk av laboratori Er dette noe som fastlegen behø. denne artikkelen vil jeg drøfte på hvilken måte overforbruk av medisinske laboratorieprø…

Arne Aarflot

Utgave 5 2016

INNPOSTEN – Forskning bidrar til betre sjukmeldingspraksis

Anne Kverneland Bogsnes RELIS REFERANSER 1. Folkehelseinstituttet. Beinskjørhet og brudd -fakta om osteoporose og osteoporotiske brudd. https://www.fhi.no/fp/fo…

Anne Kverneland Bogsnes

Utgave 5 2016

INNPOSTEN – NAV verdsetter fastlegene!

Ragnhild Jordet INNPOSTEN NAV verdsetter fastlegene! Presses fastleger av NAV til å bedrive overdiagnostikk og overbehand.ling, spør Mona Søndenå i forrige numm…

Ragnhild Jordet