Forskning

Utgave 6 2023

Lillestrøm kommune legger til rette for forskning i allmennmedisin

Forskning Lillestrøm kommune legger til rette for forskning i allmennmedisin Politikerne i Lillestrøm har spenstige ambisjoner for allmennmedisin framover. Her …

Hans-Christian Myklestul

Utgave 4 2023

Forskning på Oslo legevakt

Forskning Forskning på Oslo legevakt Allmennlegevakten i Oslo har fått sin første professor i allmennmedisin. Odd Martin Vallersnes er den faglige ryggraden i e…

Therese Renaa

Utgave 7 2022

Forskningssamarbeid med Oslo Legevakt har resultert i seks doktorgrader

Forskning Forskningssamarbeid med Oslo Legevakt har resultert i seks doktorgrader Mange års samarbeid mellom Allmennlegevakten i Oslo og Avdeling for allmennmed…

Lisbeth Nilsen

Utgave 5 2021

Vekstutviklingen hos barn påvirkes av mors vekt

Forskning Vekstutviklingen hos barn påvirkes av mors vekt Svangerskapsdiabetes og mors vekt før og under graviditet har betydning for barnets vekst de første le…

Lisbeth Nilsen

Utgave 5 2021

Kols-syke særlig utsatt for forverring ved luftforurensning

Forskning Kols-syke særlig utsatt for forverring ved luftforurensning Flere får symptomer på luftveisinfeksjon på dager med stigende verdier av utendørs luftfor…

Lisbeth Nilsen

Utgave 4 2020

Retningslinjene for multisyke slagpasienter – Umulig å etterleve

Forskning Retningslinjene for multisyke slagpasienter - Umulig å etterleve Norsk forskning viser at hjerneslagpasienter med sju andre tilleggslidelser bør ha 25…

Lisbeth Nilsen

Utgave 5 2019

Forskningsbehov og forskningsressurser i norsk allmennmedisin

Forskning Forskningsbehov og forskningsressurser i norsk allmennmedisin Allmennmedisinsk forskning er blitt styrket både i kvantitet og kvalitet siden sekelskif…

Jørund Straand

Utgave 5 2018

Med Giardia som forskningstema

Forskning Med Giardia som forskningstema Da en gravid kvinne med kraftig diare oppsøkte Knut-Arne Wensaas, ble det starten på en forskerkarriere. Foto: privat J…

Julie Kalveland