Forskning

Utgave 4 2020

Retningslinjene for multisyke slagpasienter – Umulig å etterleve

Forskning Retningslinjene for multisyke slagpasienter - Umulig å etterleve Norsk forskning viser at hjerneslagpasienter med sju andre tilleggslidelser bør ha 25…

Lisbeth Nilsen

Utgave 5 2019

Forskningsbehov og forskningsressurser i norsk allmennmedisin

Forskning Forskningsbehov og forskningsressurser i norsk allmennmedisin Allmennmedisinsk forskning er blitt styrket både i kvantitet og kvalitet siden sekelskif…

Jørund Straand

Utgave 5 2018

Med Giardia som forskningstema

Forskning Med Giardia som forskningstema Da en gravid kvinne med kraftig diare oppsøkte Knut-Arne Wensaas, ble det starten på en forskerkarriere. Foto: privat J…

Julie Kalveland