Ledelse

Utgave 2 2020

Profesjonell autonomi – ein ressurs for leiarskapet eller grus i fastlegeordninga?

Ledelse Profesjonell autonomi - ein ressurs for leiarskapet eller grus i fastlegeordninga? Det har vore aukande merksemd kring leiarskap i allmennmedisinen dei …

Jan Hana

Utgave 3 2018

Ledelsesløft for primærhelsetjenesten

Ledelse Ledelsesløft for primærhelsetjenesten Legeforeningen tar til orde for å styrke den medisinskfaglige ledelsen i kommunene. Det må til for å lede fastlege…

Ole Johan Bakke