Koronasituasjonen

Utgave 5 2020

Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten, et verktøy for kommuneoverleger

Sykdomspulsen for kommunehelsetjenesten er en nettside der kommuneoverleger og fylkesleger kan logge seg inn og få oversikt over covid-19, luftveisinfeksjoner o…

Gry Marysol Grøneng

Utgave 5 2020

Levende kart over covid-19-forskning

Behovet for rask tilgang til pålitelig kunnskap om et nytt virus og en ny klinisk tilstand har utfordret de tradisjonelle, vitenskapelige publiseringsformene un…

Magne Nylenna