Yrkeshelse

Utgave 5 2023

Ikke bare gøy på landet

Yrkeshelse Ikke bare gøy på landet Mange av dagens gårdbrukere i Norge har en arbeidssituasjon som innebærer høy risiko for psykisk uhelse. De eksisterende ress…

Trond Løkling

Utgave 3 2023

Hvorfor er melding om arbeidsrelatert sykdom viktig? Og hvordan gjør du det?

Yrkeshelse Hvorfor er melding om arbeidsrelatert sykdom viktig? Og hvordan gjør du det? Forebyggingspotensialet av sykdom og skade i norsk arbeidsliv er betydel…

Lise Sørbø, Tonje Strømholm