Kontakt

Vil du ha kontakt med oss?

Ønsker du å kontakte oss, så henvend deg til:

UTPOSTEN

v/Kristin Olavsdatter Rutle
Sjøbergveien 32
2066 Jessheim 
mobil: 971 44 063 
e-post: korutle@gmail.com

Hvis du vet hvem av oss du vil ha kontakt med, kan du sende e-post direkte:

Redaktørene av Utposten

Inga Marthe Grønseth
mobil: 980 83 115
e-post: i.m.gronseth@gmail.com

Kjell-Arne Helgebostad
mobil: 416 74 290
e-post: helgebos@gmail.com

Kristina Riis Iden
mobil: 951 08 932
e-post: kristina.iden@gmail.com

Arild Iversen
mobil: 958 86 343
e-post: lege.arild.iversen@gmail.com

Jan Håkon Juul
mobil: 905 91 341
e-post: janhakonjuul@gmail.com

Kari Thori Kogstad
mobil: 900 28 812
e-post: k-tkogs@online.no

Njål Flem Mæland
mobil: 994 09 959
e-post: nflem@online.no

Therese Renaa
mobil: 906 40 095
e-post: thereserenaa@gmail.com

Marit Tuv
mobil: 975 66 647
e-post: marittuv@hotmail.com