Allmennmedisin

Utgave 6 2023

Fjerde utgave av lærebok i Allmennmedisin!

Allmennmedisin En begivenhet: Fjerde utgave av lærebok i Allmennmedisin! Dette er ingen anmeldelse, men en utilslørt hyllest. Det er ingen liten begivenhet for …

Njål Flem Mæland

Utgave 4 2022

Fagråd og helsefellesskap – fra skyttergraver til samhandling

Allmennmedisin Fagråd og helsefellesskap - fra skyttergraver til samhandling Pasientene våre får helsehjelp på tvers av forvaltningsnivåene i helsetjenesten. I …

Christine Agdestein

Utgave 1 2022

Mål og visjoner for allmennmedisin – tilbakeblikk og frampek

Allmennmedisin Mål og visjoner for allmennmedisin - tilbakeblikk og frampek Allmennmedisinens plass i et moderne helsevesen er ikke naturgitt. Det har vært og e…

Utgave 1 2022

Verdens beste spesialistutdanning i allmennmedisin?

Allmennmedisin Verdens beste spesialistutdanning i allmennmedisin? Forfatteren gir her et innblikk i den nye spesialistutdanningen i allmennmedisin, gjeldende f…

Utgave 1 2022

Idealisten med blikket mot verdens allmennleger

Allmennmedisin Idealisten med blikket mot verdens allmennleger - Jeg tror vi trenger mer idealisme. Det er et sivilt ansvar å bidra. Jeg lærer jo masse, sier An…

Utgave 7 2019

Ni allmennmedisinske kjøreregler – fra siste smågruppemøte

Allmennmedisin Ni allmennmedisinske kjøreregler - fra siste smågruppemøte Karsten Kehlet Spesialist i allmennmedisin, tidligere fastlege ved Senjalegen akehlet@…

Karsten Kehlet