Trygdemedisin

Utgave 6 2021

De rådgivende legene i Nav – samhandlere, ikke kontrollører

Trygdemedisin De rådgivende legene i Nav - samhandlere, ikke kontrollører Hvilken rolle har de rådgivende legene i Nav? Mange tror at det er disse legene som be…

Grete Damberg

Utgave 6 2021

Praksisdag i Nav for medisinstudenter

Trygdemedisin Praksisdag i Nav for medisinstudenter På initiativ fra fylkesledelsen i Nav Sør-Trøndelag planla og gjennomførte vi i 2013 praksisutplassering ved…

Njål Flem Mæland

Utgave 6 2021

Fibromyalgi

Trygdemedisin Fibromyalgi En praktisk tilnærming sett fra en Nav-leges ståsted Fibromyalgi er en svært vanlig tilstand. I HUNT-data fra Nord-Trøndelag er foreko…

Njål Flem Mæland

Utgave 6 2021

Evnebasert helsebegrep i medisinsk praksis

Trygdemedisin Evnebasert helsebegrep i medisinsk praksis Leger med interesse for trygdemedisin har lenge snakket om at vi ikke bare skal være opptatt av pasient…

Hans Magnus Solli