Rusmiddeltesting

Utgave 3 2020

Rusmiddeltesting – en rettledning til rekvirenter

Rusmiddeltesting Rusmiddeltesting - en rettledning til rekvirenter Illustrasjonsfoto: Colourbox/modifisert Lena Aronsen Overlege klinisk farmakologi, Laboratori…

Lena Aronsen, Linn P. Årnes

Utgave 7 2019

Rustesting – helsehjelp eller sakkyndighetsarbeid?

Rusmiddeltesting Rustesting - helsehjelp eller sakkyndighetsarbeid? Kommunehelsetjenesten, herunder fastlegene, tar en rekke «rusprøver» i sin tjenesteutøvelse.…

Cato Innerdal