Artikler

Utgave 7 2016

Abstracts

Ellen Rygh, Frode Gallefoss og Harald Reiso UTPOSTEN 7 • 2016 47 ▲▲▲ Abstracts Bruk av snus og røyketobakk blant gravide i Agderfylkene ELLEN RYGH1, FRODE GALLE…

Ellen Rygh, Frode Gallefoss og Harald Reiso

Utgave 7 2016

PRISVINNERE PMU 2016

Prisvinnere PMU Anders Forsdahls minnespris Anders Forsdahls pris går i år til to fremstå- ende akademikere. Nasjonalt senter for distriktsmedsin sin ærespri…

Utgave 7 2016

Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armene? Det kan være hjerneslag

Bjørnar Alexander Andreassen og Jan Magne Linnsund Plutselig vanskelig å prate, smile Det an være . BJØRNAR ALEXANDER ANDREASSEN I JAN MAGNE LINNSUND• Helsedire…

Bjørnar Alexander Andreassen og Jan Magne Linnsund

Utgave 7 2016

Innposten – «Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?»

Arnulf Heimdal og Ivar Thomsen INNPOSTEN Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? T anis T oplin ønsket seg engang en Merce.des, men hadde ikke råd. Kanskje G…

Arnulf Heimdal og Ivar Thomsen

Utgave 7 2016

Lyrikkstafetten – «Kven er du» av Hilde Akalia Brønstad

Frøydis Gullbrå Lyrikkstafetten - «Kven er du» av Hilde Akalia Brønstad Kven er du? Eg har nokre fine vener på facebook som av og til skriv dikt og deler med an…

Frøydis Gullbrå

Utgave 6 2016

ENQUETE - 15 år med fastlegeordningen

Kari Sollien FASTLEGEORDNINGEN. TEMA ENQUETE 9 15 år med FASTLEGEORDNINGEN Da fastlegeordningen ble etablert i juni 2001 var Norge det fjerde landet i Europa so…

Kari Sollien

Utgave 6 2016

Vikarbruk i fastlegeordningen

Birgit Abelsen, Margrete Gaski og Helen Brandstorp Vikarbruk i fastlegeordningen . BIRGIT ABELSEN• MARGRETE GASKI • HELEN BRANDSTDRP • NSOM, Nos1onolt senterfor…

Birgit Abelsen, Margrete Gaski og Helen Brandstorp

Utgave 6 2016

Utpostens dobbeltime – Fastlege på sin hals - Åge Bjærtnæs intervjuet av Kristine Asmervik

UTPOSTENS DOBBELTTIME I 0 • aste a s,n Aage Bjertnæs . 1NTERvJuET Av KR1sT1NE AsMERv1K Lenge før fastlegeordningen ble en realitet lanserte Aage Bjertnæs den mo…

Utgave 6 2016

Allmennmedisinske utfordringer – Somalisk og psykisk syk - angår det helsevesenet?

Ayan Bashir Sheikh-Mohamed, Steinar Hunskår og Ingrid H. Johansen ALLMENNMEDISINSKE UTFORDRINGER Utposten publiserer artikkelserien under denne fellesbetegnelse…

Ayan Bashir Sheikh-Mohamed, Steinar Hunskår og Ingrid H. Johansen

Utgave 6 2016

Vil fastlegeordningen rotne på rot?

Gisle Roksund Utposten markerer i denne utgaven fastlege.ordningens 15-årsjubileum med en serie artikler. Vil Fastlegeordningen a a ratne pa rot? . GISLE RO KSU…

Gisle Roksund

Utgave 6 2016

15 år med fastlegeordningen. Hva nå?

Petter Øgar FASTLEGEORDNINGEN. TEMA av våre pasienter har en terminal sykdom og ønsker å være hjemme i livets siste fase. For å kunne yte god og helhetlig helse…

Petter Øgar

Utgave 6 2016

Fastlegeordningens faglige fundament

Anette Fosse og Anders Svensson Fastlegeordningens faglige fundament . ANETTE FOSSE• øvermo legesenter, Mo i Rono . AN OERS SVENSSON• Anders Svensson, kommuneov…

Anette Fosse og Anders Svensson