Medikalisering

Utgave 3 2020

Sykeliggjøring – et individperspektiv

Medikalisering Sykeliggjøring - et individperspektiv Vi bruker begrepet medikalisering om prosesser på samfunnsnivå som omdefinerer sosiale og individuelle livs…

Eivind Meland, Ine Marlen Baug Johnsen, Aksel Tveråmo

Utgave 7 2019

Medikalisering av lav ervervsevne – et samfunnsperspektiv

Medikalisering Medikalisering av lav ervervsevne - et samfunnsperspektiv Artikkelen presenterer en samtidsdiagnose med utgangspunkt i en kasuistikk. Analysen sk…

Aksel Tveråmo, Ine Marlen Baug Johnsen, Eivind Meland