Historie

31/01/2024

‘Feskarbonden og andre kvinnfolk’

Historie ‘Feskarbonden og andre kvinnfolk’ En historie om tuberkulose I dette nummeret av Utposten står det på trykk en artikkel om en kvinne som har innvandret…

Njål Flem Mæland

31/01/2024

Sykebesøket – plage eller en gave?

Historie Sykebesøket - plage eller en gave? «Jeg husker et sykebesøk en gang …» Ikke sjelden starter fortellinger slik når allmennleger samles i hyggelig lag. D…

Jørund Straand

21/06/2023

– De lange og de korte linjene

Historie Allmennmedisinsk historie: - De lange og de korte linjene En samtale mellom Njål Flem Mæland, redaktør i Utposten, og Olav Thorsen, pensjonert fastlege…