Historie

Utgave 4 2023

– De lange og de korte linjene

Historie Allmennmedisinsk historie: - De lange og de korte linjene En samtale mellom Njål Flem Mæland, redaktør i Utposten, og Olav Thorsen, pensjonert fastlege…