Kampanje

Utgave 7 2018

For mye medisin?

Kampanje For mye medisin? Allmennleger har vært opptatt av overbehandling i mange år. Som student husker jeg vi lærte om medikalisering og diskuterte WHO´s eksp…

Ketil Størdal

Utgave 5 2018

Gjør kloke valg

Kampanje Gjør kloke valg - kampanje mot overdiagnostikk og overbehandling Legeforeningen og flere fagmedisinske foreninger samarbeider om kampanjen Gjør kloke v…

Bente Kristin Johansen, Sigrid Rød

Utgave 5 2018

Kloke valg i allmennmedisin

Kampanje Kloke valg i allmennmedisin Tidlig og intensiv behandling er ikke alltid det beste for pasienten. Omfattende utredning er ikke alltid å foretrekke. Det…

Stefán Hjörleifsson

Utgave 5 2018

Utvalgte anbefalinger i kampanjen Gjør kloke valg fra andre spesialiteter

Kampanje Utvalgte anbefalinger i kampanjen Gjør kloke valg fra andre spesialiteter Unngå beroligende midler og sovemidler som førstevalg ved søvnproblemer hos e…