Forfatterveiledning

Takk for at du vil skrive i Utposten!

Utposten er et dugnadsprodukt som vi stadig får tilbakemelding på at er et godt og interessant fagblad for allmenn- og samfunnsmedisinere.

Før du starter skrivingen kan det være lurt å ha følgende i tankene:

 • Utposten legges på nett etter at den er sendt ut til våre abonnenter! 

 • Utposten ønsker å være lett tilgjengelig for både skribenter og lesere. 

 • Vi har lagt oss på en litt lettere stil enn den strengt «vitenskapelige». 

 • Begrens antall referanser i den grad det er mulig. Bruk gjerne Vancouver stil. Tall i teksten i parentes (1, 2) og referanse i slutten av artikkelen. For eks:

  1. Wood AM, Stockley RA. The genetics of chronic obstructive pulmonary disease. Respiratory Research. 2006;7(130).

  2. Kalager M, Zelen M, Langmark F, Adami H-O. Effects of Screening Mammography on Breast-Cancer Mortality in Norway. New England Journal of Medicine. 2010;363(13):1203-10.

 • Artikler skal ha en kort, poengtert ingress. 

 • Mellomtitler skal aldri brukes etter ingress/start av artikler.

 • I essays o.l. er det lov å synse og mene og være personlig. 

 • Bruk et vanlig Word dokument. Vi gjør oppmerksom på at du etter antatt artikkel i Utposten, kan søke spesialistkomiteen i allmennmedisin om å få godkjent poeng til spesialiteten.

 • Vi ønsker oss aktuelle temaer knyttet til allmenn- og samfunnsmedisin. Vi vil gjerne at artikkelen ligger på ca 2 000 ord eller mindre, men det kan være gode grunner for at enkelte kan være lengre. 

Ulike sjangre veiledende antall ord

 • Fagartikler (1.000-2.000)

 • Kronikker (1.000-2.000)

 • Essays (500-1.000)

 • Leserbrev (500-1.000)

 • Kasustikker (500-1.500)

 • Reisebrev (500-1.500)

 • Bokanmeldelser (500-1.000)

 • Presentasjon av doktorgradsavhandlinger (500–1.500)

 • Andre «snutter» – alt kan vurderes

Bilder

Vi ser gjerne at du vedlegger illustrasjoner og eller foto til artikkelen.  

 • Standard oppløsning bilder er 300 dpi, men vi kan bruke helt ned til 150 selv om det ikke er å foretrekke. Dersom 150 dpi brukes kan bildene ikke brukes større enn filstørrelsen på trykk.

 • Bilder bør tåle en minimumsbredde på 122 mm eller 1440 px.

 • Det hender at vi mottar bilder hvor størrelsen er kunstig eller feilaktig tatt opp i størrelse. Bildet vil da få en redusert kvalitet på trykk.

Forfatter må opplyse om eventuelle bindinger. Du kan sende inn dine tekster/manuskript til redaksjonen når som helst. Utposten gis ut 7 ganger i året.

Bidrag sendes direkte til: korutle@gmail.com.  Du kan også henvende deg direkte til en av redaktørene. Alle artiklene blir vurdert på påfølgende redaksjonsmøte. Du vil da få en av redaktørene i redaksjonen som du skal forholde deg til.

Utposten forbeholder seg retten til å redigere innsendt stoff i samarbeid med deg som forfatter.