Arbeidsmedisin

Utgave 4 2021

Kan Arbeidsmedisinsk avdeling være til nytte for dine pasienter?

Arbeidsmedisin Kan Arbeidsmedisinsk avdeling være til nytte for dine pasienter? Relasjon mellom pasientens plager og eksponering på arbeidsplassen kan fanges op…

Sindre Rabben Svedahl

Utgave 3 2017

Arbeidsmedisin og helsefremmendesamhandling

Arbeidsmedisin Arbeidsmedisin og helsefremmendesamhandling Denne artikkelen viser betydningen av helsefremmende og forebyggende tiltak i arbeidslivet. Dessuten …

Anthony Wagstaff, Gunnar Tellnes