Kvinnehelse

Utgave 6 2023

Overgangsalderen på fastlegekontoret

Kvinnehelse Overgangsalderen på fastlegekontoret Sortering er ekstra viktig for kvinnen i overgangsalderen. Mye skjer. Hormonenes svingninger, livets krav og fo…

Marianne Natvik

Utgave 7 2019

Svangerskap hos kvinner med revmatisk sykdom

Kvinnehelse Svangerskap hos kvinner med revmatisk sykdom For kvinner med revmatisk sykdom kan god planlegging av svangerskap og fødsel redusere risikoen for uøn…

Ingrid Rekaa Nilssen