Faggrupper

Utgave 1 2024

Faggruppe for farmakoterapi i allmennpraksis

Faggrupper Faggruppe for farmakoterapi i allmennpraksis Ketil Arne Espnes Leder Ketil.Arne.Espnes@stolav.no Gruppen består per 13. oktober 2023 av: Ketil Arne E…

Ketil Arne Espnes

Utgave 7 2023

NFA Faggruppe Ultralyd

Faggrupper NFA Faggruppe Ultralyd Morten Glasø Leder morten.glaso@ahus.no Faggruppe Ultralyd, FUA, tidligere Referansegruppe for ultralyddiagnostikk i allmennme…

Morten Glasø

Utgave 6 2023

Faggruppe mot overdiagnistikk og overbehandling

Faggrupper Faggruppe mot overdiagnistikk og overbehandling Jørgen Breivold Administrativt ansvarlig i faggruppa Jorgen.Breivold@Uib.no Vi er opptatt av å skape …

Jørgen Breivold

Utgave 5 2023

Faggruppe i smertemedisin

Faggrupper Faggruppe i smertemedisin Trygve Skonnord Leder trygve@skonnord.no Vinteren 2017 begynte noen smerteinteresserte fastleger å tenke på om vi skulle st…

Trygve Skonnord

Utgave 2 2023

Faggruppe legevakt

Faggrupper Faggruppe legevakt Eldbjørn Furnes Leder eldbjorn.furnes@gmail.com Det er registrert 168 legevakter og 94 legevaktsentraler i Norge. Disse dekker Nor…

Eldbjørn Furnes

Utgave 1 2023

Faggruppen kognitiv terapi

Faggrupper Faggruppen kognitiv terapi Målsettingen for faggruppen er å bidra til å utdanne allmennleger innen kognitiv atferdsterapi (KAT). Carl Christian Norbe…

Carl Christian Norberg

Utgave 6 2022

Faggruppe for rus- og avhengighetsmedisin (NFA)

Faggrupper Faggruppe for rus- og avhengighetsmedisin (NFA) Torgeir Gilje Lid Leder, Faggruppe for rus- og avhengighetsmedisin giljelid@gmail.com Medlemmer i 202…

Torgeir Gilje Lid

Utgave 2 2022

Faggruppen Fysisk aktivitet og kosthold som medisin

Faggrupper Faggruppen Fysisk aktivitet og kosthold som medisin Stian E. Lobben Leder stianlobben@gmail.com Illustrasjonsfoto: Colourbox Gruppen ble startet i 20…

Stian E. Lobben

Utgave 7 2021

Faggruppen for LHBT-helse

Faggrupper Faggruppen for LHBT-helse Referansegruppe, som faggruppene ble kalt frem til 2017, for lesbisk, homofil og bifil helse ble dannet i 2007. Vi bestemte…

Mari Bjørkman 

Utgave 5 2021

Faggruppe for svangerskap og barns helse

Faggrupper Faggruppe for svangerskap og barns helse Kari Løvendahl Mogstad Leder kari.l.mogstad@gmail.com Illustrasjonsfoto: Colourbox Vår faggruppe har eksiste…

Kari Løvendahl Mogstad

Utgave 4 2021

Faggruppa for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling

Faggrupper Faggruppa for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling Susanne Prøsch Spesialist i allmennmedisin, leder av Faggruppa for EPJ og elektro…

Susanne Prøsch

Utgave 3 2021

Faggruppe for innovasjon i fastlegepraksis og allmennmedisin

Faggrupper Faggruppe for innovasjon i fastlegepraksis og allmennmedisin Tommy Andreassen Leder En ny faggruppe - etablert i et annerledes år Faggruppen kom i st…

Tommy Andreassen