Faggrupper

Utgave 2 2023

Faggruppe legevakt

Faggrupper Faggruppe legevakt Eldbjørn Furnes Leder eldbjorn.furnes@gmail.com Det er registrert 168 legevakter og 94 legevaktsentraler i Norge. Disse dekker Nor…

Eldbjørn Furnes

Utgave 1 2023

Faggruppen kognitiv terapi

Faggrupper Faggruppen kognitiv terapi Målsettingen for faggruppen er å bidra til å utdanne allmennleger innen kognitiv atferdsterapi (KAT). Carl Christian Norbe…

Carl Christian Norberg

Utgave 6 2022

Faggruppe for rus- og avhengighetsmedisin (NFA)

Faggrupper Faggruppe for rus- og avhengighetsmedisin (NFA) Torgeir Gilje Lid Leder, Faggruppe for rus- og avhengighetsmedisin giljelid@gmail.com Medlemmer i 202…

Torgeir Gilje Lid

Utgave 2 2022

Faggruppen Fysisk aktivitet og kosthold som medisin

Faggrupper Faggruppen Fysisk aktivitet og kosthold som medisin Stian E. Lobben Leder stianlobben@gmail.com Illustrasjonsfoto: Colourbox Gruppen ble startet i 20…

Stian E. Lobben

Utgave 7 2021

Faggruppen for LHBT-helse

Faggrupper Faggruppen for LHBT-helse Referansegruppe, som faggruppene ble kalt frem til 2017, for lesbisk, homofil og bifil helse ble dannet i 2007. Vi bestemte…

Mari Bjørkman 

Utgave 5 2021

Faggruppe for svangerskap og barns helse

Faggrupper Faggruppe for svangerskap og barns helse Kari Løvendahl Mogstad Leder kari.l.mogstad@gmail.com Illustrasjonsfoto: Colourbox Vår faggruppe har eksiste…

Kari Løvendahl Mogstad

Utgave 4 2021

Faggruppa for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling

Faggrupper Faggruppa for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling Susanne Prøsch Spesialist i allmennmedisin, leder av Faggruppa for EPJ og elektro…

Susanne Prøsch

Utgave 3 2021

Faggruppe for innovasjon i fastlegepraksis og allmennmedisin

Faggrupper Faggruppe for innovasjon i fastlegepraksis og allmennmedisin Tommy Andreassen Leder En ny faggruppe - etablert i et annerledes år Faggruppen kom i st…

Tommy Andreassen

Utgave 2 2021

Faggruppe for klinisk kommunikasjon

Faggrupper Faggruppe for klinisk kommunikasjon Harald Sundby Leder for gruppen, fastlege ved Kalvskinnet legesenter, Trondheim, og universitetslektor i lege-pas…

Harald Sundby

Utgave 1 2021

Faggruppe for samhandling

Faggrupper Faggruppe for samhandling Bente Thorsen Spesialist i allmennmedisin og i samfunnsmedisin. Samhandlingsoverlege og PKO-leder på Oslo universitetssykeh…

Bente Thorsen

Utgave 1 2021

Faggruppen medisinsk uforklarte plager og symptomer, MUPS

Faggrupper Faggruppen medisinsk uforklarte plager og symptomer, MUPS Ingjerd Helene Jøssang Fastlege på Rennesøy ingjerdhj@gmail.com MUPS er eit område der allm…

Ingjerd Helene Jøssang