Faggrupper

Utgave 4 2021

Faggruppa for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling

Faggrupper Faggruppa for elektronisk pasientjournal og elektronisk samhandling Susanne Prøsch Spesialist i allmennmedisin, leder av Faggruppa for EPJ og elektro…

Susanne Prøsch

Utgave 3 2021

Faggruppe for innovasjon i fastlegepraksis og allmennmedisin

Faggrupper Faggruppe for innovasjon i fastlegepraksis og allmennmedisin Tommy Andreassen Leder En ny faggruppe - etablert i et annerledes år Faggruppen kom i st…

Tommy Andreassen

Utgave 2 2021

Faggruppe for klinisk kommunikasjon

Faggrupper Faggruppe for klinisk kommunikasjon Harald Sundby Leder for gruppen, fastlege ved Kalvskinnet legesenter, Trondheim, og universitetslektor i lege-pas…

Harald Sundby

Utgave 1 2021

Faggruppe for samhandling

Faggrupper Faggruppe for samhandling Bente Thorsen Spesialist i allmennmedisin og i samfunnsmedisin. Samhandlingsoverlege og PKO-leder på Oslo universitetssykeh…

Bente Thorsen

Utgave 1 2021

Faggruppen medisinsk uforklarte plager og symptomer, MUPS

Faggrupper Faggruppen medisinsk uforklarte plager og symptomer, MUPS Ingjerd Helene Jøssang Fastlege på Rennesøy ingjerdhj@gmail.com MUPS er eit område der allm…

Ingjerd Helene Jøssang