Folkehelse

Utgave 4 2023

Hvorfor etablerte vi Folkehelseforeningen i 1998?

Folkehelse Hvorfor etablerte vi Folkehelseforeningen i 1998? Stiftelsesdokumentet fra våren 1998 ble skrevet og undertegnet 15. april 1998 på en hvit serviett i…

Gunnar Tellnes

Utgave 4 2023

Kunsten å gå fra teori til praksis

Folkehelse Folkehelsemeldingen: Kunsten å gå fra teori til praksis For oss som jobber systematisk med folkehelse, er det festdag på jobben når folkehelsemelding…

Aud Marie Tandberg, Sonni Schumacher

Utgave 1 2021

Sakene som ikke havner hos fylkeslegen

Folkehelse Sakene som ikke havner hos fylkeslegen Medisinske feil og mangelfulle vurderinger gjøres hver dag. Økende kompleksitet, størrebevissthet hos pasiente…

Njål Flem Mæland

Utgave 6 2020

Varighet av antibiotikakurer i allmennpraksis – kort er godt?

Folkehelse Varighet av antibiotikakurer i allmennpraksis - kort er godt? Antibiotikaresistens er på fremmarsj både nasjonalt og globalt. Fremtidens folkehelse a…

Ruth Davey Eig, Sigurd Høye

Utgave 6 2018

Hurra for sukkeravgift som virkemiddel!

Folkehelse Hurra for sukkeravgift som virkemiddel! Som del av budsjettforliket sist høst, økte Stortinget avgiften på brus, sjokolade og sukkervarer. Dette har …

Knut-Inge Klepp