Innposten

Utgave 5 2017

En leges erfaring med forskriving av vanedannende legemidler

Michael Xu Fastlege Torggata legesenter (Hamar) Kjære kollegaer og allmennleger, I løpet av syv år som allmennlege har jeg fått en håndfull av klage-/tilsynssak…

Michael Xu

Utgave 5 2017

Er alle fastleger idoter?

Ole Bø en egentlig munter og fornøyd fastlege samt tidligere styremedlem i allmennlegeutvalget) Illustrasjonsfoto: Colourbox Jeg er fastlege og en nyttig idiot.…

Ole Bø

Utgave 5 2017

Multemareritt

Illustrasjonsfoto: Colourbox Harald Gunnar Sunde multeplukker og medisinsk fagsjef, Finnmarkssykehuset - Stopp, hørte jeg. Jeg stoppet lydig, men så ingen. Jeg …

Harald Gunnar Sunde