Innposten

Utgave 5 2017

Er alle fastleger idoter?

Innposten Er alle fastleger idoter? Ole Bø en egentlig munter og fornøyd fastlege samt tidligere styremedlem i allmennlegeutvalget) Illustrasjonsfoto: Colourbox…

Ole Bø

Utgave 5 2017

En leges erfaring med forskriving av vanedannende legemidler

Innposten En leges erfaring med forskriving av vanedannende legemidler Michael Xu Fastlege Torggata legesenter (Hamar) Kjære kollegaer og allmennleger, I løpet …

Michael Xu

Utgave 5 2017

Multemareritt

Innposten Multemareritt Illustrasjonsfoto: Colourbox Harald Gunnar Sunde multeplukker og medisinsk fagsjef, Finnmarkssykehuset - Stopp, hørte jeg. Jeg stoppet l…

Harald Gunnar Sunde