Folkehelsearbeid

Utgave 3 2020

Smitteverntiltak ved påvist EHEC

Folkehelsearbeid Smitteverntiltak ved påvist EHEC Den tarmpatogene enterohemorrhagiske Escherichia coli (EHEC) kan gi alt fra et mildt forløp til svært alvorlig…

Helena Niemi Eide

Utgave 7 2017

Program for folkehelsearbeid i kommunene

Folkehelsearbeid Program for folkehelsearbeid i kommunene - en tiårig satsing på psykisk helse, livskvalitet og rusforebyggende arbeid Program for folkehelsearb…

Hildegunn Brattvåg