Barnehelse

Utgave 6 2019

Barn lider unødig når munnhelsen ikke ivaretas

Hva har tilstander som kreft, leddgikt eller overgrep mot barn med barns munnhelse å gjøre? Ingenting vil mange hevde, men det stemmer ikke, for dette er eksemp…

Heming Olsen-Bergem, Petter Wilberg, Anne Rønneberg

Utgave 3 2019

Håndtering av stramt tungebånd

De siste par årene har det i Norge vært mye fokus på håndtering av barn med stramt tungebånd. Haakon Arnesen Overlege ved ØNH-avdelingen, St. Olavs hospital, un…

Haakon Arnesen