Jus

11/11/2022

Taushetsplikt – unngå at krasj blir til havari

Jus Taushetsplikt - unngå at krasj blir til havari Den som ønsker tilgang til journalopplysninger, må vise til gyldig unntak fra taushetsplikten. Når man navige…

Cato Innerdal

12/11/2021

Fremtidsfullmakt for de framoverlente

Jus Fremtidsfullmakt for de framoverlente Vergemålsloven er komplisert. Kritiske røster, deriblant min, hevder at den er skrevet av jurister, for jurister. Skju…

Cato Innerdal

12/11/2021

Samtykke til helsehjelp

Jus Samtykke til helsehjelp Samtykke er ein føresetnad for å gi helsehjelp. Dette er heimla i lov om pasient- og brukarrettar. Det er nokre unntak frå krav om s…

Bjarte Hitland