Legemiddelberedskap

Utgave 7 2019

Nasjonal legemiddelberedskap – vurderinger og anbefalinger

Legemiddelmangel er et økende, globalt problem som krever både nasjonale og internasjonale løsninger. Med et stadig økende antall tilfeller av mangel på legemid…

Kirsten Hjelle

Utgave 7 2019

Samarbeid om legemiddelberedskap i Trøndelag

Kommunene i det sørlige Trøndelag og St. Olavs hospital er i ferd med å inngå en samarbeidsavtale om felles løsning for legemiddelberedskap. Avtalen skal omfatt…

Bjørn Buan