Legemiddelberedskap

Utgave 7 2019

Nasjonal legemiddelberedskap – vurderinger og anbefalinger

Legemiddelberedskap Nasjonal legemiddelberedskap - vurderinger og anbefalinger Legemiddelmangel er et økende, globalt problem som krever både nasjonale og inter…

Kirsten Hjelle

Utgave 7 2019

Samarbeid om legemiddelberedskap i Trøndelag

Legemiddelberedskap Samarbeid om legemiddelberedskap i Trøndelag Kommunene i det sørlige Trøndelag og St. Olavs hospital er i ferd med å inngå en samarbeidsavta…

Bjørn Buan