Vaksinasjon

Utgave 1 2022

Målrettet pneumokokkvaksinering kan stanse utbrudd og forebygge antibiotikaresistens

Vaksinasjon Målrettet pneumokokkvaksinering kan stanse utbrudd og forebygge antibiotikaresistens Streptococcus pneumoniae (pneumokokker) kan forårsake pneumoni …

Utgave 7 2018

Effektiv vaksine mot rotavirus

Vaksinasjon Effektiv vaksine mot rotavirus Rotavirussykdom er en mage- tarminfeksjon som gir oppkast, diaré og ofte feber hos sped- og småbarn. Forekomsten har …

Tone Bruun, Elmira Flem

Utgave 6 2017

HPV-vaksine

Vaksinasjon HPV-vaksine forebygger smitte, celleforandringer og kreft Omtrent 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft skyldes HPV type 16 og 18. Disse t…

Sveinung Sørbye