Vaksinasjon

Utgave 7 2018

Effektiv vaksine mot rotavirus

Rotavirussykdom er en mage- tarminfeksjon som gir oppkast, diaré og ofte feber hos sped- og småbarn. Forekomsten har gått betydelig ned etter introduksjonen av …

Tone Bruun, Elmira Flem

Utgave 6 2017

HPV-vaksine

forebygger smitte, celleforandringer og kreft Omtrent 70 prosent av alle tilfeller av livmorhalskreft skyldes HPV type 16 og 18. Disse to HPV-typene er inkluder…

Sveinung Sørbye