Digitalt

Utgave 5 2019

Neste generasjon forebygging – Bare Du

Helsepersonell etterlyser trygge apper å henvise til som støtte for levevaneendring. Helsedirektoratet har under paraplyen «Bare Du» utviklet en serie digitale …

Astrid Nylenna

Utgave 2 2019

Nye regler gjør det enklere å rydde i e-resepter

Lisbeth Lyck Fasting Seniorrådgiver kommunikasjon direktoratet for e-helse I januar 2019 ble reseptformidlerforskriften endret slik at norske leger ikke lenger …

Lisbeth Lyck Fasting

Utgave 1 2018

Utposten fikk ny nettside februar 2018

www.utposten.no Utposten ble utgitt for første gang i 1972. Det har skjedd en rivende teknologisk utvikling siden bladet hadde sin spede begynnelse for mer enn …