Digitalt

Utgave 5 2019

Neste generasjon forebygging – Bare Du

Digitalt Neste generasjon forebygging - Bare Du Helsepersonell etterlyser trygge apper å henvise til som støtte for levevaneendring. Helsedirektoratet har under…

Astrid Nylenna

Utgave 2 2019

Nye regler gjør det enklere å rydde i e-resepter

Digitalt Nye regler gjør det enklere å rydde i e-resepter Lisbeth Lyck Fasting Seniorrådgiver kommunikasjon direktoratet for e-helse I januar 2019 ble reseptfor…

Lisbeth Lyck Fasting

Utgave 1 2018

Utposten fikk ny nettside februar 2018

Digitalt Utposten fikk ny nettside februar 2018 www.utposten.no Utposten ble utgitt for første gang i 1972. Det har skjedd en rivende teknologisk utvikling side…