Jubileumstilbakeblikk

Utgave 4 2022

Utposten gjennom 50 år

Jubileumstilbakeblikk Utposten gjennom 50 år Stortingsmelding nr. 85 «om helsetjenesten utenfor sykehus» var nylig kommet ut- og nr. 4 av 1972 var for anledning…

Inga Marthe Grønseth

Utgave 4 2022

Den diagnoseløse pasienten – en oversett gruppe i medisinen?

Jubileumstilbakeblikk Den diagnoseløse pasienten - en oversett gruppe i medisinen? Utposten-redaksjonen feirer bladets 50-årsjubileum med en invitasjon til tidl…

Ola Nordviste

Utgave 4 2022

Migrasjonshelse i Norge – et tilbakeblikk

Jubileumstilbakeblikk Migrasjonshelse i Norge - et tilbakeblikk Migrasjon og de påfølgende bestrebelsene med å tilpasse seg et nytt samfunn, tærer på migrantens…

Arild Kjell Aambø

Utgave 3 2022

Sjuende far i huset blir vi aldri!

Jubileumstilbakeblikk Intervju med Per Wium og Harald Siem: Sjuende far i huset blir vi aldri! Vi vil ikke opp i hornet på veggen. Utposten er femti år i disse …

Kari Thori Kogstad

Utgave 3 2022

Utposten for 50 år siden

Jubileumstilbakeblikk Utposten for 50 år siden Redaksjonen gir et tilbakeblikk til Utposten-utgaver fra 50 år tilbake. Vi er i dette jubileumsnummeret kommet ti…

Jan Håkon Juul

Utgave 3 2022

Et tilbakeblikk fra redaktørperioden 1978–1983

Jubileumstilbakeblikk Et tilbakeblikk fra redaktørperioden 1978-1983 I 1974 startet den allmennmedisinske praksisen ved Risvollan legesenter i Trondheim. Etter …

Aage Bjertnæs, Martin Holte

Utgave 3 2022

Det skjedde på 1980-tallet

Jubileumstilbakeblikk Det skjedde på 1980-tallet Kommunehelsereformen og nye spesialiteter i allmenn- og samfunnsmedisin ga mye stoff til Utposten i det som sku…

Magne Nylenna

Utgave 3 2022

Utposten i livet

Jubileumstilbakeblikk Utposten i livet Året er 1979 og 40 håpefulle sjekker ut fra medisinstudiet i Bergen etter seks teori- og regntunge år. - Hva skal dere gj…

Mette Brekke

Utgave 3 2022

… og så kom Utpostens kvinneredaksjon

Jubileumstilbakeblikk “Du skal skrive ditt fag”, sa Per Fugelli … og så kom Utpostens kvinneredaksjon Året var 1986. Jeg hadde vært bydelslege på fulltid i Oslo…

Kirsti Malterud

Utgave 3 2022

Lågterskeltilbod til skriveføre

Jubileumstilbakeblikk Lågterskeltilbod til skriveføre For ein som ikkje har skrive dagbok, er det ikkje lett å vera trygg på minnet om tida i Utposten for over …

Geir Sverre Braut

Utgave 3 2022

Allmennmedisinsk blomstring, samfunnsmedisin i motgang og villrede, og faklene brenner for de tredelte småsykehusene

Jubileumstilbakeblikk Allmennmedisinsk blomstring, samfunnsmedisin i motgang og villrede, og faklene brenner for de tredelte småsykehusene Petter Øgar Pensjoner…

Petter Øgar

Utgave 3 2022

Medium for en bevegelse

Jubileumstilbakeblikk Medium for en bevegelse - Si mer! sa den litt eldre kollegaen og så oppfordrende på meg. Men jeg ble helt stum. Året var 2002, og vi var p…

Helen Brandstorp