Jubileumstilbakeblikk

Utgave 1 2024

Utposten for 50 år siden

Jubileumstilbakeblikk Utposten for 50 år siden Jeg håper du har vært innom og kikket på vårt komplette digitale arkiv over tidligere Utposten-utgaver. Det gir e…

Kristina R. Iden

Utgave 1 2023

Utposten 50 år

Jubileumstilbakeblikk Utposten 50 år Kari Thori Kogstad Redaktør i Utposten Faksimile av Utposten nr. 1/1972. 1973- årgangen er preget av debatter med skarpe or…

Kari Thori Kogstad

Utgave 7 2022

Forskning i allmennmedisin

Jubileumstilbakeblikk Forskning i allmennmedisin Utposten nr. 7 i 1972 var et temanummer om forskning i allmennpraksis. For femti år siden var det liten allmenn…

Marit Tuv

Utgave 6 2022

Om 50 år er allting glemt?

Jubileumstilbakeblikk Om 50 år er allting glemt? I vår jubileumsserie om historiske utgaver av Utposten, er turen kommet til den sjette utgaven av bladet i 1972…

Kristina R. Iden

Utgave 6 2022

Om å skrive sitt fag

Jubileumstilbakeblikk Om å skrive sitt fag Det er snart 40 år siden Per Fugelli kom med oppfordringen «Du skal skrive ditt fag», om viktigheten av å utvikle all…

Ivar Skeie

Utgave 6 2022

Utposten 50 år

Jubileumstilbakeblikk Utposten 50 år Våren 1997 fikk jeg en forespørsel fra Geir Sverre Braut, en av redaktørene i Utposten og fylkeslege i Rogaland. Han lurte …

Torgeir Gilje Lid

Utgave 5 2022

Utposten gjennom 50 år

Jubileumstilbakeblikk Utposten gjennom 50 år Den femte utgaven av Utposten ble et temanummer viet til lege- og pasienttransport. I tillegg får vi et innblikk i …

Jan Håkon Juul

Utgave 5 2022

Lokal helse er global helse

Jubileumstilbakeblikk Lokal helse er global helse Koronapandemien har utvikla seg til å bli ei langvarig helse- og samfunnskrise som har påverka heile verda. Pa…

Frode Forland

Utgave 4 2022

Utposten gjennom 50 år

Jubileumstilbakeblikk Utposten gjennom 50 år Stortingsmelding nr. 85 «om helsetjenesten utenfor sykehus» var nylig kommet ut- og nr. 4 av 1972 var for anledning…

Inga Marthe Grønseth

Utgave 4 2022

Den diagnoseløse pasienten – en oversett gruppe i medisinen?

Jubileumstilbakeblikk Den diagnoseløse pasienten - en oversett gruppe i medisinen? Utposten-redaksjonen feirer bladets 50-årsjubileum med en invitasjon til tidl…

Ola Nordviste

Utgave 4 2022

Migrasjonshelse i Norge – et tilbakeblikk

Jubileumstilbakeblikk Migrasjonshelse i Norge - et tilbakeblikk Migrasjon og de påfølgende bestrebelsene med å tilpasse seg et nytt samfunn, tærer på migrantens…

Arild Kjell Aambø

Utgave 3 2022

Sjuende far i huset blir vi aldri!

Jubileumstilbakeblikk Intervju med Per Wium og Harald Siem: Sjuende far i huset blir vi aldri! Vi vil ikke opp i hornet på veggen. Utposten er femti år i disse …

Kari Thori Kogstad