Jubileumstilbakeblikk

31/01/2024

Utposten for 50 år siden

Jubileumstilbakeblikk Utposten for 50 år siden Jeg håper du har vært innom og kikket på vårt komplette digitale arkiv over tidligere Utposten-utgaver. Det gir e…

Kristina R. Iden

08/02/2023

Utposten 50 år

Jubileumstilbakeblikk Utposten 50 år Kari Thori Kogstad Redaktør i Utposten Faksimile av Utposten nr. 1/1972. 1973- årgangen er preget av debatter med skarpe or…

Kari Thori Kogstad

30/12/2022

Forskning i allmennmedisin

Jubileumstilbakeblikk Forskning i allmennmedisin Utposten nr. 7 i 1972 var et temanummer om forskning i allmennpraksis. For femti år siden var det liten allmenn…

Marit Tuv

02/12/2022

Om 50 år er allting glemt?

Jubileumstilbakeblikk Om 50 år er allting glemt? I vår jubileumsserie om historiske utgaver av Utposten, er turen kommet til den sjette utgaven av bladet i 1972…

Kristina R. Iden

02/12/2022

Om å skrive sitt fag

Jubileumstilbakeblikk Om å skrive sitt fag Det er snart 40 år siden Per Fugelli kom med oppfordringen «Du skal skrive ditt fag», om viktigheten av å utvikle all…

Ivar Skeie

02/12/2022

Utposten 50 år

Jubileumstilbakeblikk Utposten 50 år Våren 1997 fikk jeg en forespørsel fra Geir Sverre Braut, en av redaktørene i Utposten og fylkeslege i Rogaland. Han lurte …

Torgeir Gilje Lid

11/11/2022

Lokal helse er global helse

Jubileumstilbakeblikk Lokal helse er global helse Koronapandemien har utvikla seg til å bli ei langvarig helse- og samfunnskrise som har påverka heile verda. Pa…

Frode Forland

11/11/2022

Utposten gjennom 50 år

Jubileumstilbakeblikk Utposten gjennom 50 år Den femte utgaven av Utposten ble et temanummer viet til lege- og pasienttransport. I tillegg får vi et innblikk i …

Jan Håkon Juul

05/08/2022

Den diagnoseløse pasienten – en oversett gruppe i medisinen?

Jubileumstilbakeblikk Den diagnoseløse pasienten - en oversett gruppe i medisinen? Utposten-redaksjonen feirer bladets 50-årsjubileum med en invitasjon til tidl…

Ola Nordviste

05/08/2022

Migrasjonshelse i Norge – et tilbakeblikk

Jubileumstilbakeblikk Migrasjonshelse i Norge - et tilbakeblikk Migrasjon og de påfølgende bestrebelsene med å tilpasse seg et nytt samfunn, tærer på migrantens…

Arild Kjell Aambø

05/08/2022

Utposten gjennom 50 år

Jubileumstilbakeblikk Utposten gjennom 50 år Stortingsmelding nr. 85 «om helsetjenesten utenfor sykehus» var nylig kommet ut- og nr. 4 av 1972 var for anledning…

Inga Marthe Grønseth

17/06/2022

Et tilbakeblikk fra redaktørperioden 1978–1983

Jubileumstilbakeblikk Et tilbakeblikk fra redaktørperioden 1978-1983 I 1974 startet den allmennmedisinske praksisen ved Risvollan legesenter i Trondheim. Etter …

Aage Bjertnæs, Martin Holte