Disputas

31/01/2024

Fastlegens rolle når livet går mot slutten

Disputas Fastlegens rolle når livet går mot slutten Anne Fasting disputerte 8. desember 2023 med avhandlingen «General practitioners’ role in palliative care: m…

Anne Fasting

25/10/2023

Det ser ut til at fastlegene fanger opp de fleste med store psykiske plager

Disputas Det ser ut til at fastlegene fanger opp de fleste med store psykiske plager Pasienter med en psykisk diagnose har signifikant flere konsultasjoner hos …

Lisbeth Nilsen

13/05/2022

Sosiale skilnader og felles samanheng med død i ei allmenn befolkning i Noreg

Disputas Førekomst av multimorbiditet: Sosiale skilnader og felles samanheng med død i ei allmenn befolkning i Noreg Overskrifta var den norske tittelen på avha…

Kristin Hestmann Vinjerui

12/11/2021

Kliniske retningslinjer er vanskelig å implementere

Disputas Kliniske retningslinjer er vanskelig å implementere Til tross for info-møter, videoer og en kortversjon for fastleger, hadde implementeringen av retnin…

Lisbeth Nilsen

25/08/2020

Komplikasjonar heile ti år etter akutt Giardia -infeksjon

Disputas Komplikasjonar heile ti år etter akutt Giardia-infeksjon Ei doktoravhandling om Giardia-epidemien som var i Bergen i 2004, har synt at fleire av dei so…

Sverre Litleskare

25/08/2020

Livmorhalsscreening blant innvandrerkvinner i Norge

Disputas Livmorhalsscreening blant innvandrerkvinner i Norge Kathy Ainul Møen Foto: Jarle Møen Kathy Ainul Møen disputerte 28.11.2019 for ph.d-graden ved Univer…

Kathy Ainul Møen

18/05/2020

– Kanskje har fastlegene et blikk på seg selv som en altomfattende instans

Disputas - Kanskje har fastlegene et blikk på seg selv som en altomfattende instans Sannsynligheten for å svare bekreftende på at folk med angst vil oppsøke fas…

Lisbeth Nilsen

05/08/2019

Legemiddelforskning i allmennpraksis

Disputas Legemiddelforskning i allmennpraksis Denne artikkelen er en oppsummering av hovedfunn i ph.d.-avhandlingen Clinical drug trials in Norwegian general pr…

Anja Brænd

03/06/2019

Akupunkturbehandling av spedbarnskolikk

Disputas Akupunkturbehandling av spedbarnskolikk For ti år siden satte jeg og min gode kollega og forskningsvenn Trygve Skonnord oss fore å etterprøve en spesie…

Holgeir Skjeie

12/11/2018

Et kappløp med tiden

Disputas Et kappløp med tiden Avansert diagnostikk av akutt hjerneslag med CT og standardisert klinisk undersøkelse i spesialbygget ambulanse Hjerneslag rammer …

Maren Ranhoff Hov

12/11/2018

Sykehjemspasienten, legen og døden

Disputas Sykehjemspasienten, legen og døden En fersk doktoravhandling om livets slutt i sykehjem viser at pasienter og pårørende forventer en tilgjengelig sykeh…

Anette Fosse