Disputas

Utgave 4 2019

Legemiddelforskning i allmennpraksis

Denne artikkelen er en oppsummering av hovedfunn i ph.d.-avhandlingen Clinical drug trials in Norwegian general practice. A study of a 10-year cohort of trials …

Anja Brænd

Utgave 3 2019

Akupunkturbehandling av spedbarnskolikk

For ti år siden satte jeg og min gode kollega og forskningsvenn Trygve Skonnord oss fore å etterprøve en spesiell liten del av våre ellers ordinære fastlegeprak…

Holgeir Skjeie

Utgave 5 2018

Sykehjemspasienten, legen og døden

En fersk doktoravhandling om livets slutt i sykehjem viser at pasienter og pårørende forventer en tilgjengelig sykehjemslege som har evne til samtaler om døden …

Anette Fosse

Utgave 5 2018

Et kappløp med tiden

Avansert diagnostikk av akutt hjerneslag med CT og standardisert klinisk undersøkelse i spesialbygget ambulanse Hjerneslag rammer rundt 12 000 nordmenn årlig og…

Maren Ranhoff Hov