Disputas

Utgave 2 2022

Sosiale skilnader og felles samanheng med død i ei allmenn befolkning i Noreg

Disputas Førekomst av multimorbiditet: Sosiale skilnader og felles samanheng med død i ei allmenn befolkning i Noreg Overskrifta var den norske tittelen på avha…

Kristin Hestmann Vinjerui

Utgave 5 2021

Kliniske retningslinjer er vanskelig å implementere

Disputas Kliniske retningslinjer er vanskelig å implementere Til tross for info-møter, videoer og en kortversjon for fastleger, hadde implementeringen av retnin…

Lisbeth Nilsen

Utgave 4 2020

Livmorhalsscreening blant innvandrerkvinner i Norge

Disputas Livmorhalsscreening blant innvandrerkvinner i Norge Kathy Ainul Møen Foto: Jarle Møen Kathy Ainul Møen disputerte 28.11.2019 for ph.d-graden ved Univer…

Kathy Ainul Møen

Utgave 4 2020

Komplikasjonar heile ti år etter akutt Giardia -infeksjon

Disputas Komplikasjonar heile ti år etter akutt Giardia-infeksjon Ei doktoravhandling om Giardia-epidemien som var i Bergen i 2004, har synt at fleire av dei so…

Sverre Litleskare

Utgave 2 2020

– Kanskje har fastlegene et blikk på seg selv som en altomfattende instans

Disputas - Kanskje har fastlegene et blikk på seg selv som en altomfattende instans Sannsynligheten for å svare bekreftende på at folk med angst vil oppsøke fas…

Lisbeth Nilsen

Utgave 4 2019

Legemiddelforskning i allmennpraksis

Disputas Legemiddelforskning i allmennpraksis Denne artikkelen er en oppsummering av hovedfunn i ph.d.-avhandlingen Clinical drug trials in Norwegian general pr…

Anja Brænd

Utgave 3 2019

Akupunkturbehandling av spedbarnskolikk

Disputas Akupunkturbehandling av spedbarnskolikk For ti år siden satte jeg og min gode kollega og forskningsvenn Trygve Skonnord oss fore å etterprøve en spesie…

Holgeir Skjeie

Utgave 5 2018

Et kappløp med tiden

Disputas Et kappløp med tiden Avansert diagnostikk av akutt hjerneslag med CT og standardisert klinisk undersøkelse i spesialbygget ambulanse Hjerneslag rammer …

Maren Ranhoff Hov

Utgave 5 2018

Sykehjemspasienten, legen og døden

Disputas Sykehjemspasienten, legen og døden En fersk doktoravhandling om livets slutt i sykehjem viser at pasienter og pårørende forventer en tilgjengelig sykeh…

Anette Fosse