Kronikk

Utgave 3 2023

Den uavhengige variabelen i spelet om helsepersonellet

Kronikk Den uavhengige variabelen i spelet om helsepersonellet - tankar kring rapporten frå Helsepersonellkommisjonen [Ollis] salus populi suprema lex esto - La…

Geir Sverre Braut

Utgave 3 2023

Fastlegeordning på villstrå

Kronikk Fastlegeordning på villstrå Det er nok no.Fastlegane er fanga i den massive klagestormen over ei fastlegeordning i krise med dårleg rekruttering og aldr…

Odd Jarl Kvamme

Utgave 5 2020

Du har mottatt en melding fra Fylkesmannen

Kronikk Du har mottatt en melding fra Fylkesmannen Illustrasjonsfoto: Colourbox / tekst lagt til Njål Flem Mæland Hallset legesenter Trondheim nflem@online.no E…

Njål Flem Mæland

Utgave 3 2019

Kom tilbake når det er kritisk!

Kronikk Kom tilbake når det er kritisk! Helsetilbudet til papirløse migranter har blitt en «elefant i rommet» av det norske helsevesenet. Situasjonen bryter båd…

Anders Bjørkheim

Utgave 3 2019

Bedre psykisk helse- og rusbehandling – hvordan bidrar kommunene?

Kronikk Bedre psykisk helse- og rusbehandling - hvordan bidrar kommunene? Samhandlingsreformens intensjoner innebærer at en større del av det samlede helsetjene…

Vegard Høgli

Utgave 2 2019

Kva er det viktigaste i helsetenesta?

Kronikk Kva er det viktigaste i helsetenesta? Enno eit kapittel i prioriteringssoga Rett før jul la Blankholmutvalet fram NOU 2018:16 om prinsipp for prioriteri…

Geir Sverre Braut

Utgave 2 2018

Det er forskjell på å behage og å hjelpe

Kronikk Det er forskjell på å behage og å hjelpe Artikkelen tar utgangspunkt i Knud Løgstrups etiske filosofi. Medisinsk og helsefaglig praksis kan representere…

Eivind Meland

Utgave 2 2018

Sykmelding kan ha bivirkninger

Kronikk Sykmelding kan ha bivirkninger Per Fugelli snakket om verdien av å ta vare på flokken. Har dette en betydning også når det gjelder inkludering av sykmel…

Ragnhild Jordet, Linda Vaagan

Utgave 2 2018

Leger i hardt vær

Kronikk Leger i hardt vær Kan en lege sammenlignes med en vindsurfer? spør artikkelelforfatteren. Illustrasjonsfoto: Colourbox Kari Isaksen Rø Ph.d., Instituttl…

Kari Isaksen Rø