Kronikk

Utgave 5 2020

Du har mottatt en melding fra Fylkesmannen

Illustrasjonsfoto: Colourbox / tekst lagt til Njål Flem Mæland Hallset legesenter Trondheim nflem@online.no Endelig sommerferie. Første dag hos svigerforeldre, …

Njål Flem Mæland

Utgave 3 2019

Kom tilbake når det er kritisk!

Helsetilbudet til papirløse migranter har blitt en «elefant i rommet» av det norske helsevesenet. Situasjonen bryter både med menneskerettighetene og med profes…

Anders Bjørkheim

Utgave 3 2019

Bedre psykisk helse- og rusbehandling – hvordan bidrar kommunene?

Samhandlingsreformens intensjoner innebærer at en større del av det samlede helsetjenestetilbudet bør gis i kommunen. Statistikk fra NAV og Folkehelseinstitutte…

Vegard Høgli

Utgave 2 2019

Kva er det viktigaste i helsetenesta?

Enno eit kapittel i prioriteringssoga Rett før jul la Blankholmutvalet fram NOU 2018:16 om prinsipp for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstenesta og…

Geir Sverre Braut

Utgave 2 2018

Det er forskjell på å behage og å hjelpe

Artikkelen tar utgangspunkt i Knud Løgstrups etiske filosofi. Medisinsk og helsefaglig praksis kan representere bjørnetjenester og bidra til sementering av lide…

Eivind Meland

Utgave 2 2018

Leger i hardt vær

Kan en lege sammenlignes med en vindsurfer? spør artikkelelforfatteren. Illustrasjonsfoto: Colourbox Kari Isaksen Rø Ph.d., Instituttleder LEFO - Legeforsknings…

Kari Isaksen Rø

Utgave 2 2018

Sykmelding kan ha bivirkninger

Per Fugelli snakket om verdien av å ta vare på flokken. Har dette en betydning også når det gjelder inkludering av sykmeldte? Illustrasjonsfoto: Colourbox Ragnh…

Ragnhild Jordet, Linda Vaagan