Pilotprosjekt

Utgave 1 2023

Unge med spiseforstyrrelser behandles sammen med familien

Pilotprosjekt Nytt prosjekt ved ved Modum bad: Unge med spiseforstyrrelser behandles sammen med familien Modum Bad behandler alvorlige spiseforstyrrelser og til…

Unni Tobiassen Lie

Utgave 5 2019

Primærhelseteam Sørlandsparken – en beskrivelse hos oss et år ut i prosjektet

Pilotprosjekt Primærhelseteam Sørlandsparken - en beskrivelse hos oss et år ut i prosjektet Kan det tenkes at primærhelseteam avlaster oss? Er sykepleieren den …

Aleksander N. Sandnes