Samfunnsmedisin

09/08/2021

Nytt perspektiv på folkehelse

Samfunnsmedisin Nytt perspektiv på folkehelse «Ingen skal lenger trenge å stå med lua i hånda» skal Einar Gerhardsen (1897-1987) ha svart om arbeiderbevegelsens…

Eivind Meland

16/12/2019

Kommuneoverlegerollen i endring

Samfunnsmedisin Kommuneoverlegerollen i endring Kommuneoverlegerollen har vært i sterk endring de siste ti årene, spesielt etter samhandlingsreformen kom i 2012…

Sonni Schumacher