Mannehelse

Utgave 5 2023

Menns helse og identitetspolitikkens skyggesider

Mannehelse Menns helse og identitetspolitikkens skyggesider Kjønnsaspektet er en viktig faktor ved helse og uhelse. Samtidig er det store farer knyttet til å de…

Eivind Meland, Dag Furuholmen †

Utgave 5 2023

Menns liv og helse ved tap og livforandring

Mannehelse Menns liv og helse ved tap og livforandring I studien Et liv verdt å leve, er utgangspunktet et helhetlig syn på mennesket og et flerdimensjonalt syn…

Kari Kaldestad, Camilla Koskinen

Utgave 5 2023

‘Kona har sendt meg’

Mannehelse ‘Kona har sendt meg’ Tanker om den aldrende mannens somatiske helse og legesøkningsadferd Mannsrollen - hva menn tenker om seg selv og hvordan de ter…

Bjørn Gjelsvik