Allergi

Utgave 2 2019

Allergisk rhinitt og allergen immunterapi

Allergisk rhinitt er en vanlig problemstilling på legekontoret. Men for å gi pasienten god behandling, er det viktig å stille rett diagnose. Ingebjørg Skrindo O…

Ingebjørg Skrindo

Utgave 4 2017

Allergisesongen

Allergisesongen står for døren og er i enkelte deler av landet allerede godt i gang. Det vil si sesongbetinget allergi; tre- og gresspollen allergi. For dem som…

Jostein Asmervik