Allergi

Utgave 2 2019

Allergisk rhinitt og allergen immunterapi

Allergi Allergisk rhinitt og allergen immunterapi Allergisk rhinitt er en vanlig problemstilling på legekontoret. Men for å gi pasienten god behandling, er det …

Ingebjørg Skrindo

Utgave 4 2017

Allergisesongen

Allergi Allergisesongen Allergisesongen står for døren og er i enkelte deler av landet allerede godt i gang. Det vil si sesongbetinget allergi; tre- og gresspol…

Jostein Asmervik