Kurs

Utgave 6 2023

Teambasert læring og kjerneverdier på Grunnkurs A

Kurs Teambasert læring og kjerneverdier på Grunnkurs A For et par år siden spurte professor emeritus Steinar Westin om jeg ville ta over ansvar for Grunnkurs A …

Njål Flem Mæland

Utgave 5 2023

Kjønnsinkongruens – aktuelt og kontroversielt

Kurs Kjønnsinkongruens - aktuelt og kontroversielt Det har vært skrevet mye om kjønnsinkongruens i media de siste årene. Fra å være et svært sjeldent tema på al…

Monica Berg, Henrik Richter Hammeren

Utgave 7 2022

Sommerkurs i internasjonal helse i København

Kurs Sommerkurs i internasjonal helse i København København Universitet arrangerer et tre ukers kurs i internasjonal helse hver sommer i begynnelsen av august. …

Therese Renaa

Utgave 5 2020

Kan motiverende intervju læres som podcast?

Kurs Kan motiverende intervju læres som podcast? Herman Egenberg startet en podcast som et hobbyprosjekt mens han ventet på å få begynne i turnus i 2018. Etter …

Kjell-Arne Helgebostad

Utgave 5 2020

The 2020 Gorgas Course of Clinical Tropical Medicine

Kurs The 2020 Gorgas Course of Clinical Tropical Medicine Tilfeldighetene og syklonen Idai ville det slik at jeg befant meg i Nhamatanda i Mosambik da jeg i apr…

Frode Ooesterling