Forfatterveiledning

Ønsker du å annonsere i Utposten?

Web annonsering

Format og plassering

Annonsene vil vises gjennomgående på alle sider på utposten.no.

Standardpris

Standardrullering (visningsperiode er fra utleggingsdato for utgave av Utposten og to måneder onlinetid): 3500,– ekskl. mva pr. annonse.

Ta kontakt for andre visningsalternativer.

For å nå ut til flest mulig lesere kan det være en god kombinasjon å ha annonser både på nettet og i papirutgaven av tidsskriftet.

Dato for utlegging på nett

  • 12.4: 1-2021

  • 18.5: 2-2021

  • 21.6: 3-2021

  • 9.8: 4-2021

  • 15.11: 5-2021

  • 3.12: 6-2021

  • 13.12: 8-2021

  • 28.1.2022: 7-2021

Annonseansvarlig web

Karianne Rutle
907 84 632
karianne.rutle@gmail.com

Annonsering i bladet

Last ned annonseinfo 2022.

Download ad info 2022.