Leder

Utgave 7 2022

Vi må skrive vårt fag

Leder Vi må skrive vårt fag Jan Håkon Juul Velkommen til den siste ordinære utgaven av Utposten i jubileumsåret. De siste dagene har Utposten-redaksjonen tilbra…

Jan Håkon Juul

Utgave 8 2022

Bli hvis du kan, reis hvis du må

Leder Bli hvis du kan, reis hvis du må Kari Thori Kogstad Redaktør i Utposten Illustrasjonsfoto: Colourbox I årets julenummer er et utvalg kolleger utfordret ti…

Kari Thori Kogstad

Utgave 6 2022

Et pauli ord

Leder Et pauli ord Njål Flem Mæland Illustrasjonsfoto: Colourbox Leger vil helst diagnostisere og behandle sykdom - ikke omstendigheter. Men sykdom oppstår hos …

Njål Flem Mæland

Utgave 5 2022

Gledessprederen Glaukomflecken

Leder Gledessprederen Glaukomflecken Kjell-Arne Helgebostad Bakgrunnsillustrasjon: Colourbox Avgangsseremonien for medisinstudentene ved Yale University er en h…

Kjell-Arne Helgebostad

Utgave 4 2022

Går det over av seg selv?

Leder Går det over av seg selv? Jan Håkon Juul Et av de viktigste diagnostiske virkemidlene en fastlege besitter er tid. Det er ofte viktig å se det an litt, fø…

Jan Håkon Juul

Utgave 3 2022

I sin beste alder

Leder I sin beste alder Redaksjonen Da den første utgaven av Utposten kom i 1972, var fire av dagens redaksjonsmedlemmer barn mellom ett og ti år - fem av oss v…

Utgave 2 2022

Kven tar vakta i framtida?

Leder Kven tar vakta i framtida? Therese Renaa Ein mann i Sverige fall om med hjertestans. Ein forbipasserande lege fekk i gang hjertet hans med ein hjertestart…

Therese Renaa

Utgave 1 2022

Utposten for 50 år siden

Leder Utposten for 50 år siden Njål Flem Mæland Faksimiler av Utpostens tre første utgaver fra den første årgangen som utkom i 1972. Bakgrunnsillustrasjon: Colo…

Utgave 7 2021

Å dele smerten

Leder Å dele smerten Kari Thori Kogstad Illustrasjonsfoto: Colourbox Hva har vi når vi ikke har noe? Hva har vi når vi mangler begreper som dekker, ord som trøs…

Kari Thori Kogstad

Utgave 8 2021

Den draumen eg ber på

Leder Den draumen eg ber på Illustrasjonsfoto: Helle Dunker Marit Tuv Kvart år byr Utposten sitt julenummer på refleksjonstekstar frå legar over heile landet. T…

Marit Tuv

Utgave 6 2021

Trygdemedisin i Utposten

Leder Trygdemedisin i Utposten Njål Flem Mæland Illustrasjon: Colourbox Som turnuskandidat midt på nittitallet sto det på timeboka: «Fornyet vurdering av uføret…

Njål Flem Mæland

Utgave 5 2021

Kart eller terreng, hva stemmer?

Leder Kart eller terreng, hva stemmer? Kari Thori Kogstad Illustrasjonsfoto: Colourbox «Hvor ble akademikeren i meg av?» Dette spørsmålet har antakelig flere en…

Kari Thori Kogstad