Leder

Utgave 5 2020

På ukjente stier i koronalandskapet

Illustrasjonsfoto: Colourbox/montasje Marit Tuv Denne sommeren har nordmenn vært på oppdagelsesferd i eget land. Det har vært lange køer på ferjene til Lofoten,…

Marit Tuv

Utgave 1 2020

Godt nytt digitalt arbeidsmiljø

Kjell-Arne Helgebostad Illustrasjon: Colourbox/modifisert «Digitalisering er egentlig så forbanna enkelt» uttalte nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre på en kon…

Kjell-Arne Helgebostad

Utgave 7 2019

Klimaendringer og den ubehagelige sannhet

Tom Sundar Kristine Asmervik Skal vi leger mene noe om klimakrisen? I høst har Legenes klimaaksjon utfordret oss til både refleksjon og handling i klimasaken. A…

Tom Sundar, Kristine Asmervik

Utgave 8 2019

Det gode samarbeidet

Marit Tuv Illustrasjonsfoto: Colourbox De fleste av oss har opplevd at samarbeid kan ha ulik kvalitet, men det er ofte vanskelig å peke på hva det er som gjør a…

Marit Tuv

Utgave 6 2019

Kan fastlegeordningen ledes ut av krisen?

Marit Tuv Legeforeningen ga i 2017 ut rapporten Pasientens primærhelsetjeneste må ledes. Kommunenes interesseorganisasjon KS og den sittende regjeringen tar ogs…

Marit Tuv

Utgave 5 2019

Oss og de andre spesialistene

Kjell-Arne Helgebostad Sannsynligheten er stor for at du som leser dette identifiserer deg som allmennlege eller samfunnsmedisiner, da dette er hovedmålgruppene…

Kjell-Arne Helgebostad

Utgave 4 2019

Politikkens betydning for folkehelsen

Dag-Helge Rønnevik Fremskrittspartiet (FrP) nevner omtrent ikke folkehelse med et eneste ord i sitt prinsipp- og handlingsprogram. Men nå har Sylvi Listhaug fåt…

Dag-Helge Rønnevik

Utgave 3 2019

‘Words are but pictures of our thoughts’

Kristina Riis Iden Bokåret 2019 er godt i gang. Nasjonalbiblioteket har strødd 27 millioner kroner utover det ganske land til arrangementer på bibliotek, kultur…

Kristina Riis Iden

Utgave 2 2019

Nye spesialistregler – til begeistring eller besvær?

Tom Sundar 1. mars i år ble de nye reglene for «ASA-spesialitetene» allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin innlemmet i Forskrift om spesialistutdanni…

Tom Sundar

Utgave 1 2019

Klok av erfaring

Kristine Asmervik Ved inngangen til et nytt år kommer forsettene og med dem, endringene vi ønsker å få til i våre liv. Hva med å starte med å reflektere over er…

Kristine Asmervik

Utgave 7 2018

Gode møteplasser gode råd

Illustrasjon: Colourbox Kjell-Arne Helgebostad De fleste leger har mye kontakt med andre mennesker i løpet av en vanlig arbeidsdag, og det er mange som trekker …

Kjell-Arne Helgebostad

Utgave 6 2018

Samhandling uten bakkekontakt

Dag-Helge Rønnevik Illustrasjonsfoto: Colourbox I kjølvannet av samhandlingsreformen har det i hele landet blitt etablert omfattende samhandlingsstrukturer for …

Dag-Helge Rønnevik