Artikler

Utgave 5 2016

I PRAKSIS – Jord, eld, luft og vatn

Aslak Bråtveit I PRAKSIS Jord, eld, luft og vatn Livet fører oss inn i uventa situasjonar. Ved operasjonsbordet eller sjukesenga, bak rattet eller på ski i fjel…

Aslak Bråtveit

Utgave 5 2016

Bokanmeldelse – «Eyr - portrett av et tidsskrift» av Magne Nylenna og Øyvind Larsen

Mona Søndenå Bokanmeldelse - «Eyr - portrett av et tidsskrift» av Magne Nylenna og Øyvind Larsen Eyr -portrett av et tidskrift Michael, 2015; 12: Supplement 17.…

Mona Søndenå

Utgave 5 2016

Bokanmeldelse – «Publisere og presentere» av Magne Nylenna - En nyttig bok om formidling og publisering(fortsatt)

Dag-Helge Rønnevik BOKANMELDELSE I En nyttig bok om formidling og publisering (fortsatt) PUBLilSEHE Øpresentere Medisinsk fag!Ofmidlirlg i leori og prøk-515 Mag…

Dag-Helge Rønnevik

Utgave 5 2016

LYRIKKSTAFETTEN – «What We Knew» av Carolyn Elkins

Christine Nitter I den lyriske stafetten vil vi at kolleger skal dele stemninger, tanker og assosiasjoner rundt et dikt som har betydd noe for dem, enten i arbe…

Christine Nitter

Utgave 4 2016

Salmer fra et afrikansk kjøkken.

Kari Hilde Juvkam Salmer fra et afrikansk kjøkken· - TANZANIA AREAL: 945 087 km2 • BEFOLKNING: 51,820,000 (2014) HOVEDSTAD: Dodoma. STØRSTE BY: . ar es Sala am …

Kari Hilde Juvkam

Utgave 4 2016

Utpostens dobbelttime: Kommunelege på 70 grader nord. - Kjell Nysveen intervjuet Anja Blakar.

Kjell Nysveen UTPOSTENS DOBBELTTIME I Kommunele Kjell Nysveen . 1NTERvJuET Av ANJA sLAKAR Det ble nå bare sånn, smiler Kjell Nysveen hvis du spør ham om hvordan…

Kjell Nysveen

Utgave 4 2016

Allmennmedisinske utfordringer: Forskriving av B-preparater blant fastleger i Trondheim

Torgeir Fjermestad, Jan Kåre Jøsok og Helge Garåsen ALLMENNMEDISINSKE UTFORDRINGER . TORGEIR FJERMESTAD Ranheim legesenter, Trondheim . JAN KÅRE JØSDK Enhetfor …

Torgeir Fjermestad, Jan Kåre Jøsok og Helge Garåsen

Utgave 4 2016

Hva vet vi om innvandreres bruk av primærhelsetjenesten for psykiske plager.

Melanie Straiton og Esperanza Diaz Hva vet vi om innvandrer1 primærhelsetjenesten for . M ELAN I E ST RA ITO N • Forsker, omrlidefor psykisk og fysisk helse, Fo…

Melanie Straiton og Esperanza Diaz

Utgave 4 2016

Overdiagnostikk i hverdagen.

Morten Laudal Overdiagnostikk i hverdagen . MORTEN LAU DAL• Kommunelege i Vestby og leder i Norskforening for allmennmedisin (NFA) sin referansegruppe mot overd…

Morten Laudal

Utgave 4 2016

Skolegården som helsefremmende arena.

Dag-Helge Rønnevik Skolegården som med kupert terreng med små bakker . til aking. Basketstativene er alt for høye til barn i barneskolealder, og det er for få a…

Dag-Helge Rønnevik

Utgave 4 2016

Elektromagnetiske felt i barnehage og skoler - grunn til bekymring?

Tore Nordstad, Gunhild Hageskal, Bente Løvlie Høier og Guttorm Eilertsen Elektromagnetiske felt -grunn til bekymring? . TORE NORDSTAD I GUNHILD HAGES KAL I BENT…

Tore Nordstad, Gunhild Hageskal, Bente Løvlie Høier og Guttorm Eilertsen

Utgave 4 2016

NAVmakt - avmakt

del II NAVmakt -avmakt DEL li . MONA SØN O ENÅ • Utpostens redaksjon Først en takk til Harald Sundby som i Utposten nr. 2 i år skriver interes. sante og gjenkje…

del II