Lyrikkspalten

Utgave 4 2023

Småbarnsliv

Lyrikkspalten Småbarnsliv Johanna Heiberg Da jeg hadde født mitt første barn, ble jeg ganske sjokkert over hvor lite ståk det var rundt fødsler i sin alminnelig…

Johanna Heiberg

Utgave 2 2023

Frihet, likhet og brorskap

Lyrikkspalten Frihet, likhet og brorskap Elisabeth Swensen Foto: www.hoolabandoolaband.se Hver høst møtes de gjenlevende «ml-kameratene»fra mitt kull til samtal…

Elisabeth Swensen

Utgave 7 2022

Korte menneskemøter

Lyrikkspalten Korte menneskemøter Torstein Themsland Tradisjonelt japansk soveværelseinteriør. Illustrasjonsfoto: Colourbox Konsultasjonene våre er korte mennes…

Torstein Themsland

Utgave 6 2022

Historisk parallell til nåtidens fastleger...

Lyrikkspalten Historisk parallell til nåtidens fastleger... Jarl Gåsvær Jeg har vært fastlege i redusert stilling i Vågan kommune i Lofoten i snart tre år, og t…

Jarl Gåsvær

Utgave 3 2020

‘Ren poesi’

Lyrikkspalten ‘Ren poesi’ Kirsten Schjesvold Ren poesi er den eneste boken som ikke byttes ut på nattbordet. En liten antologi fra 2015 som neppe skriver litter…

Kirsten Schjesvold