Terminalomsorg

Utgave 1 2019

Legens arbeid med døende sykehjemspasienter

Terminalomsorg Legens arbeid med døende sykehjemspasienter Sykehjem er den fremste arena for terminalomsorg i Norge. Legens økte involvering i terminalomsorgen …

Kristian Jansen

Utgave 1 2019

– Faren er at man ikke tar døden på alvor

Terminalomsorg - Faren er at man ikke tar døden på alvor Anette Fosse forsker på livets slutt på sykehjem. Hun har tre råd til leger som skal ta samtalen om død…

Julie Kalveland