Terminalomsorg

Utgave 1 2019

Legens arbeid med døende sykehjemspasienter

Sykehjem er den fremste arena for terminalomsorg i Norge. Legens økte involvering i terminalomsorgen er etterspurt av pasientene, deres omsorgspersoner og fagmi…

Kristian Jansen

Utgave 1 2019

– Faren er at man ikke tar døden på alvor

Anette Fosse forsker på livets slutt på sykehjem. Hun har tre råd til leger som skal ta samtalen om døden. Julie Kalveland Frilansjournalis jkalveland@gmail.com…

Julie Kalveland