Bokanmeldelse

Utgave 3 2021

Et solid oppslagsverk

Bokanmeldelse Et solid oppslagsverk Eli Berg Torgeir Bruun Wyller GERIATRI En medisinsk lærebok 3. utgave 464 sider Gyldendal Akademisk Oslo 2020 ISBN 978-82-05…

Eli Berg

Utgave 3 2021

En vakker og nyttig bok

Bokanmeldelse En vakker og nyttig bok Eli Berg Johanne Tonga og Martin Bystad (red.) Psykisk helse hos eldre Mestring og behandling 349 sider Gyldendal Akademis…

Eli Berg

Utgave 2 2021

Utfordrende perspektiver

Bokanmeldelse Utfordrende perspektiver Eli Berg Sigrid Bratlie, Hallvard Kvale Fremtidsmennesket Hva den bioteknologiske revolusjonen betyr for deg 207 sider Ka…

Eli Berg

Utgave 2 2021

Hva med de enslige mindreårige?

Bokanmeldelse Hva med de enslige mindreårige? Eli Berg Ketil Eide (red.) Barn på flukt Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger 2. utgave 312 sid…

Eli Berg

Utgave 2 2021

En helhetlig tilnærming

Bokanmeldelse En helhetlig tilnærming Eli Berg Eline Thornquist, Anna Luise Kirkengen Sammensatte lidelser Et samfunnsspeil 166 sider Fagbokforlaget Bergen 2020…

Eli Berg

Utgave 1 2021

Obligatorisk lesning

Bokanmeldelse Obligatorisk lesning Eli Berg Marie Haavik, Siri Toven Ivaretakelse av hjelpere Universitetsforlaget Oslo 2020 158 sider ISBN 978-82-15-03449-2 Te…

Eli Berg

Utgave 1 2021

En spennende utfordring

Bokanmeldelse En spennende utfordring Eli Berg Dag Jenssen, Monica Kjørstad, Sissel Seim, Per Arne Tufte (red.) Vitenskapsteori for sosial og helsefag Gyldendal…

Eli Berg

Utgave 1 2021

Hjelp til større trygghet

Bokanmeldelse Hjelp til større trygghet Eli Berg Cathrine S. Thommessen, Cecilie B. Neumann Gode hjelpere kjenner seg selv Traumebevisst omsorg i arbeid med bar…

Eli Berg

Utgave 1 2021

Et oppslagsverk

Bokanmeldelse Et oppslagsverk Eli Berg Petter Giæver Lungesykdommer 4. utgave Universitetsforlaget Oslo 2020 399 sider ISBN 978-82-15-04279-4 Dette er bokstavel…

Eli Berg

Utgave 7 2020

Klargjørende for dødshjelpdebatten!

Bokanmeldelse Klargjørende for dødshjelpdebatten! Målfrid Holmaas Bjørgaas Spesialist i allmennmedisin og kompetanseområde palliativ medisin Morten A. Horn, Dan…

Målfrid Holmaas Bjørgaas

Utgave 7 2020

Nyutgivelse av viktig ‘helsetjeneste-almanakk’

Bokanmeldelse Nyutgivelse av viktig ‘helsetjeneste-almanakk’ Tom Sundar . Magne Nylenna. Helsetjenesten i Norge - et overblikk Gyldendal Akademisk 2. utgave, 20…

Tom Sundar

Utgave 7 2020

Trygge hender

Bokanmeldelse Trygge hender Kjell-Arne Helgebostad Jette Led Sørensen, Marianne Johansen, Tom Weber og Bent Ottesen (red.) Ars pariendi. Håndgreb og akut behand…

Kjell-Arne Helgebostad