Bokanmeldelse

Utgave 5 2020

En stor og viktig bok

Eli Berg John Gunnar Mæland (red.) Sykdommers sosiale røtter 281 sider Gyldendal Akademisk Oslo 2020 ISBN 978-82-05-52394-4 Dette er en stor bok - både i boksta…

Eli Berg

Utgave 5 2020

Et hjelpearbeid med mange muligheter

Eli Berg Arnhild Lauveng Grunnbok i psykisk helsearbeid Det landskapet vi er mennesker i 314 sider Universitetsforlaget Oslo 2020 ISBN 978-82-15-02662-6 Forfatt…

Eli Berg

Utgave 5 2020

Utfordringer i kø

Eli Berg Morten Magelsen, Reidun Førde, Lillian Lillemoen, Reidar Pedersen (red.) Etikk i helsetjenesten 249 sider Gyldendal Norsk Forlag Oslo 2020 ISBN 978-82-…

Eli Berg

Utgave 1 2020

Vakker bok

Eli Berg Ansvarlig redaktør Heidi B. Grande Redaksjonskomite Julie proff, Anika proff, Sandra proff, Lisa proff, Marius proff Psykisk helsevern fra oss som kjen…

Eli Berg

Utgave 1 2020

Spekket med stalltips

Marit Tuv Foto: gyldendal Magne Nylenna Samfunnsmedisin på norsk262 sider Gyldendal Norsk Forlag AS 1. utgave 2019 429 kroner Dette er en kortfattet fagbok i sa…

Marit Tuv

Utgave 7 2019

Et solid oppslagsverk – og mere til

Eli Berg Ivar R. Mæhle, Jarle Eknes, Gunnar Houge Utviklingshemming Årsaker og konsekvenser 288 sider Universitetsforlaget, 2. utgave Oslo, 2018 ISBN 978-82-15-…

Eli Berg

Utgave 7 2019

Engasjerende og lettfattelig om hjernen

Eli Berg Kaja Nordengen Hjernen er stjernen Ditt eneste uerstattelige organ 208 sider Kagge forlag Oslo 2019 2. utgave, 12. opplag Forfatteren er lege i spesial…

Eli Berg

Utgave 7 2019

Respektfullt om epilepsi

Eli Berg Karl Otto Nakken Epilepsi 175 sider Cappelen Damm Akademisk Oslo 2019 ISBN 978-82-02-60376-2 illustrasjoner: Halvard Nakken, Kari Toverud Forfatter Kar…

Eli Berg

Utgave 6 2019

Musikkens kraft

Eli Berg Are Brean, Geir Olve Skeie Musikk og hjernen Om musikkens magiske kraft og fantastiske virkning på hjernen Cappelen Damm AS Oslo 2019 250 sider ISBN 79…

Eli Berg

Utgave 6 2019

Aktuelt i debatten

Eli Berg Anne Line Bretteville-Jensen, Jørgen Bramnes (red.) Cannabis-boka 244 sider Universitetsforlaget Oslo 2019 ISBN 978-82-15-03440-9 Dette er en bok som o…

Eli Berg

Utgave 6 2019

Utfordrende bok om Alzheimers sykdom

Tom Sundar Iver Mysterud Håp ved demens og Alzheimers sykdom Lille måne 2018 ISBN 978-82-83-11179-8 1. utgave 246 sider Vekt: 456 g Biolog og dr. philos. Iver M…

Tom Sundar

Utgave 6 2019

En vakker og vond bok om å være flyktning

Berit Austveg Christy Lefteri The Beekeeper of Aleppo Zaffra London 2019 378 sider ISBN 978-1-78576-893-4 Skjønnlitteratur er en viktig kilde til innsikt og for…

Berit Austveg