Artikler

Utgave 8 2016

Jul i Kenya

Brita Øygard 1 Juli Kenya . BRITA ØYGARD Etatsdirektør, Etatfor helsetjenester, Bergen i har, som så mange andre, gått med Ven drøm om å få se Afrika. I 2007, d…

Brita Øygard

Utgave 8 2016

Min reise for å finne meg selv

Michael De Vibe Min reise for å finne meg selv . MICHAEL DE VISE Allmennlege og seniorrodgiver, Kunnskapssenteret/Folkehelseinstituttet «There is a crack in eve…

Michael De Vibe

Utgave 7 2016

Utpostens dobbelttime: Mann for sine meninger - Gisle Roksund intervjuet av Tom Sundar og Stine Søndenå

Tom Sundar og Stine Søndenå UTPOSTENS DOBBELTTIME I • onn or sine Gisle Roksund . 1NTERvJuET Av ToM suN . AR oG MONA søN . ENÅ Folk som har sparret mot Gisle Ro…

Tom Sundar og Stine Søndenå

Utgave 7 2016

Kommunikasjon og samhandling mellom primær- og sekundærhelsetjenesten - erfaringer og ønsker blant fastleger og sykehusleger

Aina Gundersen Langørgen, Anne Laue, Rolf Tande og Gunnar Tschudi Bondevik Kommunikasjon og samht mellom primær-og sekur -erfaringer og ønsker blant fastleger .…

Aina Gundersen Langørgen, Anne Laue, Rolf Tande og Gunnar Tschudi Bondevik

Utgave 7 2016

Møte med den papirløse pasient - en etisk analyse

Andrea Melberg, Kristine Husøy Onarheim, Esperanza Diaz og Ingrid Miljeteig Møtet med den papirløse . ANDREA MELBERG, KRISTINE HUSØY ONARHEIM, ESPERANZA DIAZ, I…

Andrea Melberg, Kristine Husøy Onarheim, Esperanza Diaz og Ingrid Miljeteig

Utgave 7 2016

Fire år med samhandlingsreform - og hva så?

Jan Emil Kristoffersen Fire år med samhandlings . JAN EMIL KRISTOFFERSEN• Fagsjef, Medisinskfagavdeling, Den norske legeforening Det er fire år siden samhandlin…

Jan Emil Kristoffersen

Utgave 7 2016

Medisinalberetningene og distrikstlegenes innsats i det offentlige helsearbeidet

Per Rogne Medisinalberetningene og t innsats i det offentlige hels1 PER ROGNE Fastlege spesialist i allmenn-og samfunnsmedisin Molde Fra 1803 ble de offentlige …

Per Rogne

Utgave 7 2016

Veileder for sykemelding - støtte til å ta fornuftige beslutninger

Thea Steinert Veileder for sykmelding -støtte til åta fornuftige beslu . THEA STEi N ERT• Fastlege, Værøy legekontor I dagens samfunn hører det ikke lenger til …

Thea Steinert

Utgave 7 2016

Vestfold 1984-2014 – legedekning og kommunale legeoppgaver

Hans Knut Otterstad VESTFOLD 1984-2014 Legedekning og kommunt . HAN 5 KNUT OTTER 5 TAD • Lege og helsetjenesteforsker «Ars longa, vita brevis» (kunsten er lang,…

Hans Knut Otterstad

Utgave 7 2016

Allmennmedisinske utfordringer: Førerkort - helsekrav og saksgang - hva skjer?

Inger Williams ALLMENNMEDISINSKE UTFORDRINGER Utposten publiserer artikkelserien under denne fellesbetegnelsen Vi ønsker å sette søkelys på felter av allmennmed…

Inger Williams

Utgave 7 2016

PMU 2016 – en ukes seilas kom vel i havn

Lisbeth Homlong - Fastlegeordningen har et mannskap med høy kvalitet, men mangleret godt rederi, uttalte legepresident Marit Hermansen da hun åpnet Primærmedis…

Lisbeth Homlong

Utgave 7 2016

Leder: Fra reform til samhandling

Anne Grethe Olsen LEDER I Fra reform til samhandling Samhandlingsreformen ble innført i januar 2012, og har snart fem-års jubi.leum. I løpet av 2016 er det komm…

Anne Grethe Olsen